Laatst bijgewerkt op

10 Vragen Sollicitatiegesprek Leidinggevende

Bekijk de vragen die je krijgt als leidinggevende tijdens een sollicitatiegesprek. Inclusief de reden waarom specifiek deze vragen worden gesteld met een voorbeeld van een goed antwoord.

vragen sollicitatie leidinggevende

Vragen voor leidinggevenden

Natuurlijk krijg je als leidinggevende ook de standaard ‘veelgestelde vragen‘, maar welke vragen richten zich specifiek op de functie van leidinggevende? Onthoud dat met iedere vraag je leidinggevende vaardigheden beoordeeld zullen worden.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro

1. Wat is je ervaring als leidinggevende?

Waarom deze vraag? Werkgevers willen een overzicht krijgen van je leiderschapservaring en welke teams of afdelingen je eerder hebt gemanaged. Dit geeft inzicht in je eerdere verantwoordelijkheden en capaciteiten als leidinggevende.

Voorbeeld antwoord: “In mijn vorige rol als teamleider bij [vorige werkgever] heb ik een team van 15 marketingprofessionals geleid. Dit team was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van marketingcampagnes en het behalen van ROI-doelen. Onder mijn leiding hebben we onze campagneresultaten met 20% verbeterd en hebben we de teamproductiviteit verhoogd door middel van effectievere processen.”

2. Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen die een goede leidinggevende moet hebben?

Waarom deze vraag? Deze vraag evalueert de kandidaat’s begrip van de essentiële eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor de functie en hoe goed ze kunnen nadenken over leiderschap.

Goed antwoord: “Ik geloof dat een goede leidinggevende over sterke communicatievaardigheden moet beschikken om duidelijke doelen te stellen en verwachtingen te communiceren. Empathie is ook van cruciaal belang, omdat het helpt bij het begrijpen van de behoeften en motivaties van teamleden. Bovendien moet een leidinggevende in staat zijn om beslissingen te nemen op basis van gegevens en feedback, en in staat zijn om teamleden te inspireren en te ontwikkelen.”

3. Hoe ga je om met conflicten binnen je team?

Waarom deze vraag? Het beheersen van conflicten is cruciaal voor een leidinggevende. Deze vraag beoordeelt de vaardigheden van de kandidaat om met moeilijke situaties om te gaan en problemen op te lossen.

Goed antwoord: “Bij mijn vorige werkgever hadden 2 teamleden voortdurend conflicten over de taakverdeling. Ik organiseerde een privégesprek met beide collega’s om hun zorgen te begrijpen en te luisteren naar hun perspectieven. Vervolgens faciliteerde ik een teambijeenkomst om de verwachtingen en rollen duidelijk te definiëren. Dit leidde tot een verbeterde samenwerking en minder conflicten, waardoor uiteindelijk het conflict is opgelost.”

4. Hoe motiveer je je teamleden?

Waarom deze vraag? Je gesprekspartner wil weten hoe je werknemers inspireert en hun betrokkenheid en prestaties stimuleert.

Goed antwoord: “Ik motiveer mijn team door duidelijke doelen te stellen en hen te betrekken bij het stellen van deze doelen. Vervolgens krijgen de teamleden een grote mate van vrijheid in het bedenken van oplossingen en manieren om deze doelen te behalen. Ik heb gemerkt dat het enorm motiverend werkt als werknemers een grote mate van zelfstandigheid krijgen. Bovendien creëer ik een positieve werkomgeving waarin teamleden zich gewaardeerd en gehoord voelen.”

5. Kun je beschrijven hoe je doelen voor je team stelt en hoe je de voortgang meet?

Waarom deze vraag? Hiermee wordt beoordeeld of je effectief doelen kan stellen, deze communiceert en teamvoortgang kan meten en beheren.

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat

Goed antwoord: “Ik stel SMART-doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) op voor mijn team en communiceer deze duidelijk. We houden regelmatige teamvergaderingen om de voortgang te bespreken en eventuele obstakels aan te pakken. Ik gebruik ook KPI’s en meetbare resultaten om de prestaties te evalueren en aan te passen waar nodig.”

6. Hoe benader je de ontwikkeling en groei van je teamleden?

Waarom deze vraag? Werkgevers willen weten of je betrokken bent bij de professionele groei van je team en of ze de nodige strategieën hebben om deze groei te bevorderen.

Goed antwoord: “Ik ben toegewijd aan de professionele ontwikkeling van mijn teamleden. Ik voer regelmatige prestatiebeoordelingen uit om sterke punten en ontwikkelingsgebieden te identificeren. Op basis hiervan stel ik individuele ontwikkelingsplannen op. Een voorbeeld hiervan is toen ik een teamlid hielp bij het verwerven van aanvullende vaardigheden door het opzetten van trainingssessies en mentoring, wat resulteerde in verbeterde prestaties en promotie.”

7. Hoe ga je om met moeilijke beslissingen of veranderingen binnen de organisatie die je aan je team moet communiceren?

Waarom deze vraag? Dit evalueert de communicatieve en veranderingsmanagement-vaardigheden van je hebt en hoe je moeilijke beslissingen aan je team presenteert.

Goed antwoord: “Ik ben transparant en communiceer openlijk met mijn team. Wanneer er moeilijke beslissingen of veranderingen zijn, organiseer ik zo snel mogelijk teamvergaderingen om de redenen en gevolgen uit te leggen. Ik moedig ook vragen en feedback aan om ervoor te zorgen dat mijn team begrijpt en betrokken is bij het gehele proces.”

8. Wat is je ervaring met het werven en selecteren van nieuwe teamleden?

Waarom deze vraag? De werkgever wil weten of je ervaring hebt met het uitbreiden van een team en hoe je geschikte kandidaten selecteert.

Goed antwoord: “Ja, ik heb ervaring met het werven van nieuwe teamleden. Ik begin met het opstellen van een duidelijk profiel van de ideale kandidaat, inclusief de benodigde vaardigheden en culturele fit. Ik voer gestructureerde interviews en beoordeel kandidaten op basis van zowel technische vaardigheden als soft skills. Ik hecht ook veel belang aan referenties en een fit met het team om ervoor te zorgen dat we de juiste persoon voor het team kiezen. Daarnaast betrek ik altijd de teamleden zelf in het gehele proces zodat iedereen bijdraagt aan maximaal succes.”

9. Hoe zorg je voor een positieve en inclusieve teamcultuur?

Waarom deze vraag? Werkgevers zijn geïnteresseerd in het vermogen van de kandidaat om een inclusieve werkomgeving te creëren en te bevorderen.

Goed antwoord: “Ik ben toegewijd aan het creëren van een inclusieve cultuur. Dit omvat het bevorderen van open communicatie, het aanmoedigen van verschillende perspectieven en het organiseren van trainingen over diversiteit en inclusie. Een concreet voorbeeld is de implementatie van mentorprogramma’s om de ontwikkeling en betrokkenheid van alle teamleden, ongeacht hun achtergrond, te bevorderen.”

10. Hoe ga je om met feedback van je teamleden en hogere leidinggevenden?

Waarom deze vraag? Deze vraag beoordeelt de capaciteit van de kandidaat om feedback te ontvangen en te gebruiken om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren.http://feedback ontvane

Goed antwoord: “Ik beschouw feedback als een waardevol instrument voor groei en verbetering, ongeacht waar het vandaan komt. Als het gaat om feedback van mijn teamleden, ben ik proactief in het creëren van een open en veilige omgeving waarin ze zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen. Dit omvat regelmatige een-op-een-gesprekken, teamvergaderingen en enquêtes om feedback te verzamelen.

Bij feedback van hogere leidinggevenden waardeer ik de kans om mijn prestaties te verbeteren en de doelen van de organisatie te ondersteunen. Ik neem de tijd om de feedback te analyseren en te begrijpen, en ik vraag indien nodig om verduidelijking. Vervolgens stel ik een plan op om de aanbevelingen in de praktijk te brengen en mijn prestaties te verbeteren.

Wat ik heb geleerd, is dat feedback een tweerichtingsproces is. Het is niet alleen belangrijk om feedback te ontvangen, maar ook om te laten zien dat je er actief naar handelt. Ik volg altijd op om te laten zien welke stappen ik heb ondernomen om de feedback te benutten en mijn prestaties te verbeteren. Op deze manier blijf ik mezelf ontwikkelen als leider en draag ik bij aan het succes van het team en de organisatie.”

Sollicitatievragen volgens Harvard Business Review

De Harvard Business Review is hét instituut op managementgebied. In hun Handboek voor Managers hebben ze de belangrijkste vragen op een rij gezet die je het beste kunt stellen aan kandidaten.

Ervaring en competenties peilen

 • Op welke 3 dingen in het afgelopen jaar ben je het meest trots?
 • Vertel eens over je ervaringen met groep X in bedrijfstak Y. In hoeverre zijn die relevant voor deze functie?
 • Wat was je rol in het bereiken van resultaat X dat je in je cv hebt beschreven?
 • Hoe meet je je succes in rol X?
 • Wat is het meest uitdagende doel dat je ooit hebt gekregen?

Meer te weten komen over zijn of haar perspectief

 • Welke van de functies vond je het leukst? En waarom?
 • Hoe zouden je collega’s je beschrijven als ze 5 bijvoeglijke naamwoorden mochten gebruiken?
 • Wat is de grootste mislukking die je ooit hebt meegemaakt? En hoe ben je daarmee omgegaan?
 • Hoe denk je dat deze functie zich de komende 3 tot 5 jaar zal ontwikkelen?

Iemands potentieel peilen

 • Wat doe je om je persoonlijke ontwikkeling te verbreden?
 • Welke stappen neem je om op zoek te gaan naar het onbekende?
 • Hoe nodig je anderen in je team uit om hun inbreng te geven?
 • Hoe reageer je als iemand je uitdaagt?
 • Waarom denk je dat je geselecteerd bent voor een kans om te groeien?

Peilen of iemand in de bedrijfscultuur past

 • In welk type cultuur gedij je het beste? En waarom?
 • Tot welke waarden voel je je aangetrokken? En wat is je ideale werksituatie?
 • Waarom wil je hier werken?
 • Vertel eens over een gebeurtenis waarbij je het niet eens was met een collega of je baas en hoe je dat hebt aangepakt.

Veelgestelde vragen

En tot slot:

Vergeet niet om ook de meest gestelde vragen te bekijken zodat je straks een degelijk antwoord paraat hebt.

CV met Impact
Je hebt maar één kans op een onuitwisbare eerste indruk
cv maken 30

Mooie cv template nodig?

popup cv maken