Over ons

Beaks.nl is al 10 jaar een van de grootste online platforms op het gebied van solliciteren in Nederland en België. Het is opgezet om mensen te helpen in het gehele sollicitatieproces, van cv en brief tot aan het sollicitatiegesprek.

Het citeren van de teksten van deze site of het gebruik van afbeeldingen is toegestaan, mits voorzien van duidelijke bronvermelding (link naar onze site).

Contact

Voor vragen of opmerkingen, stuur een e-mail naar: mail@hallomedia.nl
Beaks.nl is onderdeel van online uitgeverij Hallo Media

Hallo Media

Hallo Media
www.hallomedia.nl
mail@hallomedia.nl
Van Speijkstraat 121
2518 EX Den Haag
KvK 27341074 – btw NL148321616B01