Competentie Assertiviteit (met voorbeelden)

Een belangrijke vaardigheid op de werkvloer is assertiviteit. Daarom wordt er vaak naar deze competentie gevraagd bij sollicitaties.

Assertief zijn wordt vaak genoemd als functie-eis in vacatures.

Het is slim om te weten wat er precies mee bedoeld wordt, want assertiviteit wordt vaak verward met andere eigenschappen.

In dit artikel leggen we je uit wat deze competentie betekent en hoe jij tijdens je sollicitatie aantoont dat je dit kunt.

Wat betekent assertief zijn?

Je bent assertief als je kunt opkomen voor jezelf, zonder daarbij over anderen heen te lopen. Het is een vorm van zelfverzekerd en weerbaar zijn.

Je geeft je eigen grenzen op een constructieve manier aan, maar houdt ook rekening met de grenzen van de ander.

Vaak wordt het verward met dominant gedrag, maar echte assertiviteit gaat juist om de balans met anderen.

(definitie assertiviteit)

Ontwikkelen van assertiviteit

Het opkomen voor jezelf is een belangrijke professionele vaardigheid. Je kunt je weerbaarheid verbeteren met een assertiviteitstraining.

Mensen die hier grote moeite mee hebben noemen we subassertief. Wie juist doorslaat in assertiviteit noemen we agressief.

Vaak vertonen mensen dit gedrag als reactie op elkaar. Als oprecht assertief persoon heb je oog voor de balans en jouw eigen aandeel daarin.

Waarom de competentie assertiviteit?

Op je werk krijg je te maken met verschillende soorten mensen. Om de dynamiek goed te houden is het belangrijk dat iedereen leert wat assertiviteit inhoudt.

Je eigen grenzen aangeven en die van anderen respecteren is essentieel voor een gezonde werkomgeving.

Werkgevers willen daarom graag werknemers die zelfbewust zijn en assertief communiceren.

Voorbeelden van assertief gedrag

Hoe toon je aan dat jij assertiviteit onder de knie hebt?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Is zich bewust van de eigen sterke punten
  • Staat stevig in de schoenen
  • Laat zich niet uit de tent lokken door anderen
  • Communiceert over de eigen grenzen
  • Luistert naar anderen wanneer die hun grenzen aangeven
  • Probeert een balans te vinden tussen mensen
  • Streeft er altijd naar om compromissen te sluiten
  • Neemt het op voor anderen

Het helpt bij een sollicitatie om concrete voorbeelden klaar te hebben van situaties waarin jij assertief gedrag toonde.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Je teamleider communiceerde met jou op een manier die je niet prettig vond. Je hebt rustig uitgelegd wat je stoorde en wat je anders zou willen zien.
  • Je zag hoe een collega dominant gedrag vertoonde naar een andere collega. Je hebt de laatste geholpen met diens weerbaarheid.

Unieke cv templates
Binnen 15 minuten een perfect cv waarmee je positief opvalt. Voer je gegevens in, kies je template, download je cv en solliciteer op jouw droombaan.

Mooie cv template nodig?