Competentie Besluitvaardig (met voorbeelden)

In sommige vacatures vind je besluitvaardigheid als gewenste competentie. We nemen allemaal dagelijks besluiten, maar sommige mensen hebben net iets meer verantwoordelijkheden om over te beslissen. In dit artikel nemen we je mee in de definitie van deze competentie in een professionele setting en bekijken we handige voorbeelden die je kunt gebruiken ter inspiratie voor je eigen situatie.

besluitvaardig

Wat betekent besluitvaardig zijn?

Besluitvaardigheid betekent letterlijk het vaardig zijn in het maken van besluiten. Het gaat hierbij om hoe snel en duidelijk iemand een besluit neemt.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV!

Knopen doorhakken is niet voor iedereen even makkelijk, maar besluitvaardige mensen vertrouwen op zichzelf om de juiste keuzes te maken.

(definitie besluitvaardig)

Ontwikkelen van besluitvaardigheid

Als er wordt gesproken over het ontwikkelen van besluitvaardig zijn, gaat het vaak om doortastendheid. Niet alleen het maken van beslissingen is belangrijk, ook het vasthouden daaraan.

Probeer problemen te zien als een uitdaging en heb vertrouwen in je eigen kennis en kunde. Op basis van eerdere ervaringen kun je inschatten wat er gaat gebeuren als je iets besluit.

Analytische en perfectionistische mensen kunnen moeite hebben met besluiten nemen, omdat ze geen keuze kunnen maken. Zij kunnen hun vaardigheid verbeteren door te oefenen met het maken van kleine beslissingen en op te bouwen naar grotere dilemma’s.

Waarom de competentie besluitvaardigheid?

Het is belangrijk dat er beslissingen genomen worden op het werk. Omdat niet iedereen even resoluut is, is het nodig dat iemand hier het voortouw in neemt.

Ook is het goed als je vasthoudend bent in je besluit. Dit om jezelf en anderen te motiveren om door te zetten nadat er een bepaalde richting is gekozen.

Vaak wordt deze vaardigheid gevraagd voor leidinggevende functies.

Voorbeelden van besluitvaardig zijn

Toon aan dat jij besluitvaardig bent, door voorbeelden te geven van je gedrag en denkwijze:

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat.
  • Ziet problemen als uitdagingen
  • Kan alle opties afwegen en vooruitzien wat de consequenties zijn
  • Wordt vaak om advies gevraagd door collega’s
  • Vertrouwt op het eigen inschattingsvermogen
  • Weet anderen te overtuigen als zij nog twijfelen
  • Is gericht op de toekomst
  • Blijft bij de eigen beslissingen

Geef ook voorbeelden van situaties waarin jouw besluitvaardigheid naar voren kwam.

Vertel hierover in je sollicitatiebrief of zorg dat je ze klaar hebt tijdens je sollicitatiegesprek.

Denk aan:

  • Wanneer moest jij voor het laatst een grote of moeilijke beslissing maken? Hoe ben je tot deze beslissing gekomen? Hoe heb je dit aangepakt?
  • Heb je een keer een foute beslissing gemaakt? Wat gebeurde er en hoe heb je hiervan geleerd?
  • Wat doe jij als je twijfelt? Neem de ander mee in je methode om tot een beslissing te komen.

Mooie cv template nodig?