Laatst bijgewerkt op

Introvert of Extravert: Wat ben jij?

Wat is het verschil tussen introvert en extravert? Hoe weet je wat voor type jij bent? En wat voor soort beroep past er dan het beste bij je?

introvert extravert

Wat is introvert en extravert?

Introvert en extravert zijn termen die worden gebruikt om 2 tegengestelde persoonlijkheidstypes te beschrijven:

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro
 • Introvert. Een persoon die zich meer op het innerlijke leven en eigen gedachten richt en energie kan halen uit alleen zijn. Introverte mensen geven vaak de voorkeur aan solitaire activiteiten of kleine groepsinteracties in plaats van grote sociale bijeenkomsten.
 • Extravert. Een persoon die energie haalt uit interactie met anderen en zich richt op de buitenwereld. Extraverte mensen zijn vaak sociaal en genieten van grote groepsactiviteiten.
Introvert Extravert
Energiebron Haalt energie uit alleen-zijn Haalt energie uit sociale interacties
Omgeving voorkeur Stille, rustige omgevingen Drukke, stimulerende omgevingen
Focus Intern gericht, denkt dieper na over gedachten en gevoelens Extern gericht, gefocust op de buitenwereld en interacties
Communicatie Voorkeur voor één-op-één gesprekken, luistert meer dan dat ze spreken Geniet van groepsinteracties, praat vaak en gemakkelijk
Verwerking van informatie Reflecteert eerst intern voordat hij/zij reageert Reageert snel en denkt vaak hardop
Stimulatie Kan overweldigd raken door te veel externe prikkels Zoekt actief naar externe prikkels en activiteiten
Sociale voorkeur Kleine groepen en bekende omgevingen Grote groepen en nieuwe sociale situaties
Behoefte aan reflectie Hoge behoefte aan tijd voor reflectie en introspectie Minder behoefte aan alleen-tijd, vaak gericht op actie

Onderzoeken laten verschillende percentages zien over de verdeling tussen introverten en extraverten. Soms wordt 50:50 genoemd en anderen hebben het over een verdeling van ongeveer 1/3 van de mensen die introvert zijn en 2/3 extravert.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat introvertie en extraversie niet absoluut zijn, maar een spectrum waarop jij je kunt bevinden. Veel mensen identificeren zich als ergens tussenin, wat ook wel ambivert wordt genoemd.

Als je niet goed weet in welke categorie je valt, kun je snel een online test doen.

Waarom is er een verschil?

Uit onderzoek blijkt dat extraverten meer stimulatie nodig om hun dopamine op peil te krijgen. Dopamine is een neurotransmitter die invloed heeft op ons energieniveau en bepaalt hoe opgewonden we ons voelen.

 • Hierdoor zoeken extraverte personen vaker spannende en avontuurlijke situaties op om hun dopaminegehalte te verhogen.
 • Introverten daarentegen kunnen overprikkeld raken door te veel dopamine, dus zij zoeken vaker rust en kalmte. Rustige activiteiten voorzien hen al van een adequate dopamineboost.

Ander onderzoek toont aan dat de bloedstroom in de hersenen van introverten en extraverten verschilt.

Bekijk de nieuwste vacatures
 • Introverten hebben een complexere en naar binnen gerichte bloedstroom, gericht op innerlijke beleving en probleemoplossing.
 • Extraverten daarentegen hebben een kortere route gericht op zintuiglijke verwerking, waardoor ze meer zintuiglijke prikkels oppikken.

Het verschil is complex en het indelen in 2 groepen mensen is dan ook heel lastig. Bekijk onderstaande Ted Talk waarin deze complexiteit goed wordt uitgelegd.

Introvert

Nu we de oorzaken kennen, laten we de verschillende kenmerken, sterktes en uitdagingen bekijken.

Kenmerken

Hoewel niet elke introvert al deze kenmerken zal vertonen, zijn dit enkele veelvoorkomende eigenschappen:

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat
 • Energie uit alleen-zijn. Introverten herladen vaak hun energie door tijd alleen door te brengen.
 • Voorkeur voor één-op-één gesprekken. Ze kunnen diepere, persoonlijke gesprekken waarderen boven oppervlakkige smalltalk.
 • Overdenken. Ze neigen ernaar om te reflecteren en diep na te denken voordat ze spreken of handelen.
 • Behoedzaam met nieuwe situaties. Introverten kunnen enige tijd nodig hebben om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen of routines.
 • Vermijden van grote groepen. Ze kunnen grote groepen of drukke plaatsen vermijden of deze als overweldigend ervaren.
 • Intern gerichte aandacht. Ze zijn vaak opmerkzaam en reflecteren veel op hun eigen gedachten en gevoelens.
 • Zelfstandig. Ze kunnen zelfstandig werken en hebben soms minder behoefte aan sociale interacties dan extraverte personen.
 • Gereserveerdheid. Ze kunnen terughoudend zijn in onbekende situaties en hebben tijd nodig om zich op hun gemak te voelen bij nieuwe mensen.
 • Gevoeligheid voor prikkels. Sommige introverten zijn gevoeliger voor felle lichten, harde geluiden of andere externe prikkels.
 • Waardering voor stilte. Ze kunnen stilte en rustige omgevingen meer waarderen dan extraverte personen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat introvert zijn niet gelijkstaat aan verlegen zijn. Verlegenheid heeft te maken met angst voor sociale oordelen, terwijl introvertie gaat over waar iemand zijn of haar energie vandaan haalt en hoe men deze het beste gebruikt.

Kwaliteiten

Dit zijn enkele vaak gewaardeerde kwaliteiten van introverte personen:

 • Goed luisteren. Ze staan vaak bekend als goede luisteraars omdat ze minder geneigd zijn om te domineren in gesprekken.
 • Onafhankelijk. Ze zijn vaak zelfvoorzienend en kunnen goed alleen werken, wat waardevol kan zijn in situaties die zelfmotivatie en discipline vereisen.
 • Detailgericht. Introverten hebben vaak oog voor detail en kunnen nuances in informatie opmerken die anderen misschien over het hoofd zien. Vaak kunnen ze ook nauwkeurig werken.
 • Bedachtzaam. Ze zijn vaak voorzichtig in hun handelen en spreken, wat kan leiden tot minder impulsieve beslissingen.
 • Diepzinnig. Introverten hebben vaak de neiging om diep te reflecteren en over zaken na te denken, wat kan leiden tot doordachte en weloverwogen beslissingen.
 • Empathisch. Hoewel empathie niet exclusief is voor introverten, kunnen sommigen door hun reflecterende aard diepgaande verbindingen en begrip voor anderen ontwikkelen.
 • Geconcentreerd. Ze kunnen zich vaak goed concentreren op taken voor langere periodes, vooral als ze in een rustige omgeving werken.
 • Creatief. Sommige introverten kunnen hun interne reflectie en diepgang gebruiken om unieke en creatieve oplossingen of kunstwerken te produceren.
 • Betrouwbaar. Door hun overwegende en bedachtzame aard kunnen ze vaak worden gezien als betrouwbaar en standvastig.
 • Respect voor grenzen. Introverten begrijpen vaak het belang van persoonlijke ruimte en grenzen, wat hen respectvol en attent kan maken in relaties.

Hoewel deze kwaliteiten vaak geassocieerd worden met introverte mensen, is het belangrijk te onthouden dat iedereen uniek is. Niet elke introvert zal al deze kwaliteiten bezitten, net zoals sommige extraverten ook veel van deze kwaliteiten kunnen hebben.

Valkuilen

Wat zijn de belangrijkste valkuilen of uitdagingen die introverte mensen kunnen ervaren?

 • Moeite met zelfpromotie. In werkomgevingen of situaties waar zelfpromotie belangrijk is, kunnen introverten terughoudend zijn om hun prestaties of capaciteiten te benadrukken, wat kan leiden tot gemiste kansen.
 • Overdenken. Het vermogen om diep na te denken kan soms omslaan in overanalyseren of piekeren over situaties, beslissingen of interacties.
 • Moeite met confrontatie. Sommige introverten kunnen confrontaties vermijden of uitstellen, wat kan leiden tot niet-opgeloste problemen of misverstanden.
 • Overweldigd in drukke omgevingen. Ze kunnen zich overweldigd of uitgeput voelen in drukke of lawaaierige omgevingen, waardoor ze mogelijk sociale evenementen of netwerkmogelijkheden vermijden.
 • Moeite met snelle besluitvorming. In situaties die snelle besluitvorming vereisen, kunnen introverten zich ongemakkelijk voelen omdat ze de tijd willen nemen om informatie te verwerken.
 • Gezien als afstandelijk of ongeïnteresseerd. Anderen kunnen hun gereserveerdheid of behoefte aan alleen-tijd verkeerd interpreteren als desinteresse of onvriendelijkheid.
 • Kans op sociaal isolement. Als ze te veel comfort vinden in hun alleen-tijd, kunnen ze het risico lopen op sociaal isolement, wat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid.
 • Moeite met het uiten van behoeften. Introverten kunnen soms aarzelen om hun behoeften of gevoelens te communiceren, vooral als ze denken dat ze anderen kunnen belasten.
 • Neiging tot zelfkritiek. Hun reflecterende aard kan soms leiden tot een hoge mate van zelfkritiek of zelftwijfel.
 • Uitdagingen in teamdynamiek. In groepsinstellingen kunnen introverten soms moeite hebben om hun stem te laten horen, vooral als ze worden overschaduwd door meer uitgesproken teamleden.

Extravert

Kenmerken

Hoewel niet elke extravert al deze kenmerken zal vertonen, zijn dit enkele veelvoorkomende eigenschappen:

 • Energie uit sociale interactie. Extraverten halen vaak energie uit het zijn met anderen.
 • Praten om te denken. Ze hebben de neiging om hardop te denken en hun gedachten te verwerken door te praten.
 • Actiegericht. Ze kunnen de neiging hebben om sneller te handelen en te reageren op hun omgeving.
 • Zoekt sociale situaties. Ze voelen zich vaak aangetrokken tot groepssituaties en zoeken actief naar sociale interacties.
 • Op hun gemak in groepen. Ze kunnen zich comfortabeler voelen in grote groepen en genieten van het middelpunt van de belangstelling staan.
 • Extern gerichte aandacht. Ze zijn vaak opmerkzaam en geïnteresseerd in de wereld om hen heen.
 • Openheid. Ze zijn vaak meer open en bereid om persoonlijke informatie te delen.
 • Snel verveeld als ze alleen zijn. Ze zoeken vaak naar activiteiten en gezelschap wanneer ze alleen zijn.
 • Minder gevoelig voor prikkels. In tegenstelling tot sommige introverten kunnen extraverten minder gevoelig zijn voor externe prikkels en kunnen ze stimulatie opzoeken.
 • Optimistisch en positief. Hoewel dit niet exclusief is voor extraverten, suggereren sommige onderzoeken dat extraverten vaak een optimistischere kijk op het leven hebben.

Net zoals bij introverte mensen, is het belangrijk te onthouden dat niet alle extraverten dezelfde intensiteit of combinatie van deze kenmerken zullen hebben. Bovendien betekent extraversie niet noodzakelijkerwijs dat iemand niet ook introverte momenten of kwaliteiten kan hebben. Het gaat meer om waar iemand overwegend energie uit haalt en hoe hij of zij doorgaans reageert in sociale situaties.

Kwaliteiten

Dit zijn de voornaamste kernkwaliteiten van extraverte personen:

 • Sociale vaardigheden. Extraverten zijn vaak sterk in sociale interacties en voelen zich op hun gemak in groepen.
 • Communicatie. Ze zijn vaak uitstekende sprekers en kunnen gemakkelijk gesprekken aangaan en onderhouden.
 • Actiegericht. Ze zijn vaak meer geneigd tot actie en initiatief nemen.
 • Energiek. Ze hebben vaak een hoog energieniveau, vooral in sociale situaties.
 • Optimistisch. Veel extraverten hebben een positieve kijk op het leven en zien kansen in uitdagingen.
 • Netwerken. Ze zijn vaak goede netwerkers en kunnen gemakkelijk relaties opbouwen en onderhouden.
 • Aanpassingsvermogen. Extraverten kunnen zich vaak snel aanpassen aan nieuwe sociale situaties of veranderende dynamieken.
 • Spontaniteit. Ze zijn vaak spontaan en staan open voor nieuwe ervaringen.
 • Teamspelers. Ze werken vaak goed in teamverband en kunnen de energie en motivatie van een groep verhogen.
 • Leiderschap. Met hun energie en vermogen om anderen te motiveren, kunnen veel extraverten natuurlijke leiders zijn.

Valkuilen

Dit zijn de valkuilen waar je rekening mee moet houden:

 • Impulsiviteit. Extraverten kunnen soms handelen zonder grondig na te denken, wat kan leiden tot overhaaste beslissingen.
 • Overcommunicatie. Er is een kans dat ze te veel delen, wat in sommige situaties als overweldigend kan worden ervaren.
 • Moeite met alleen zijn. Ze kunnen zich ongemakkelijk of rusteloos voelen als ze alleen zijn of geen sociale interactie hebben.
 • Te optimistisch. Hun natuurlijke optimisme kan soms leiden tot het onderschatten van risico’s of uitdagingen.
 • Afleiding. In een zoektocht naar sociale interactie kunnen ze soms worden afgeleid van taken die concentratie vereisen.
 • Moeite met diepgaande reflectie. De neiging om extern georiënteerd te zijn kan soms de diepgaande persoonlijke reflectie in de weg staan.
 • Ongeduld. Ze willen vaak snel actie ondernemen en kunnen ongeduldig worden als dingen niet in hun verwachte tempo gaan.
 • Behoefte aan validatie. Sommige extraverten kunnen te veel waarde hechten aan externe bevestiging of goedkeuring.
 • Overschrijden van grenzen. In hun enthousiasme kunnen ze soms persoonlijke of professionele grenzen van anderen overschrijden.
 • Moeite met luisteren. De neiging om actief en vocaal te zijn kan soms het vermogen om aandachtig te luisteren belemmeren.

Voorbeelden beroepen

Het is goed om te benadrukken dat hoewel sommige beroepen doorgaans  beter passen bij introverte of extraverte eigenschappen, de daadwerkelijke geschiktheid afhangt van andere factoren zoals individuele interesses, vaardigheden en opleiding.

Wist je dat...
...als je binnen 4 dagen reageert op een vacature de kans maar liefst 65% groter is dat je wordt uitgenodigd?
vacatures

Introvert

In deze beroepen komen de kwaliteiten van een introvert persoon het beste naar boven:

Beroep Omschrijving
Schrijver of redacteur In eigen tempo gedachten en ideeën uitdrukken.
Programmeur of softwareontwikkelaar Zelfstandigheid en concentratie zijn essentieel.
Boekhouder of accountant Aandacht voor detail en nauwkeurigheid.
Onderzoeker Diepgaande analyse en studie in gespecialiseerde velden.
Archivaris Organiseren en behouden van historische documenten.
Beeldend kunstenaar Uiting geven aan creativiteit in een vaak solitaire setting.
Vertaler Concentratie op taal en betekenis.
Bibliothecaris Organiseren van informatie en helpen van bezoekers in een meestal rustige omgeving.
Analist Diepe analyse van data en trends.
Graphic designer Visuele communicatie en ontwerp, vaak zelfstandig.
Lab technician Werk in een laboratorium, vaak met aandacht voor detail.
Natuurwetenschapper Veldwerk of onderzoek dat vaak zelfstandigheid vereist.
Technisch tekenaar Ontwerpen en tekenen met precisie.
UX Designer Ontwerpen van websites en apps.
Statisticus Analyseren en interpreteren van data.
Elektricien Werken met elektrische systemen, vaak zelfstandig.
Architect Ontwerpen van gebouwen en structuren.
Zoöloog Onderzoek naar dieren in hun natuurlijke omgeving.
Astronoom Studie van sterren, planeten en het heelal.
Historicus Studie van het verleden.
Novelist Verhalen en boeken schrijven.
Podcast editor Audio bewerken en verfijnen voor publicatie.
Beeldbewerker Fotografie bewerken en perfectioneren.
Wiskundige Theoretische problemen oplossen en concepten ontwikkelen.
Bioloog Studie van levende organismen.

Extravert

En dit zijn typisch beroepen waar je extraverten zult tegenkomen:

Beroep Omschrijving
Verkoper Interactie met klanten en overtuigingskracht.
Presentator Publiekelijk spreken en een boodschap overbrengen.
Evenementenplanner Organiseren van evenementen en samenwerken met diverse partijen.
Reisleider Begeleiden van groepen en delen van kennis.
Acteur Uitdrukking geven aan verschillende rollen voor een publiek.
Public Relations Specialist Beheren van het publieke imago van organisaties of individuen.
Recruiter Verbinden van kandidaten met vacatures, vaak vereist dit netwerken.
Marketeer Promoten van producten of diensten en interactie met een breed publiek.
Vastgoedmakelaar Bemiddelen bij aan- en verkoop van onroerend goed en klantencontact.
Leraar of docent Onderwijzen en motiveren van studenten.
Barman/vrouw Interactie met klanten in een sociale omgeving.
HR-manager Omgaan met personeelszaken en medewerkersinteracties.
Teamleider Begeleiden en motiveren van teams.
Coach Trainen en begeleiden van individuen of teams.
Politieagent Handhaven van de wet en interactie met het publiek.
Journalist Op zoek gaan naar verhalen en interactie met mensen.
Personal trainer Begeleiden van individuen in hun fitnessdoelen.
Tandarts Zorgen voor patiënten en hun mondgezondheid.
Advocaat Vertegenwoordigen en adviseren van cliënten.
Horecamanager Beheren van restaurants of hotels en interactie met klanten.
Stewardess Zorgen voor passagiers tijdens vluchten.
TV of radio host Presenteren en entertainen van een publiek.
Receptionist Als eerste aanspreekpunt fungeren voor bezoekers en klanten.
Zorgverlener Verlenen van zorg en ondersteuning aan patiënten.
Counselor of therapeut Begeleiden van cliënten door gesprekken en therapie.

Mooie cv template nodig?

popup cv maken