Laatst bijgewerkt op

STARR methode: succesvol tijdens je sollicitatiegesprek

Bij het solliciteren kun je veel baat hebben bij de STAR of STARR methode. Hoe kun je deze methode het beste gebruiken? Bekijk handige voorbeelden waarmee je die felbegeerde baan binnensleept.

STARR methode

Wat is de STARR methode?

Met de STARR methode kun jij als sollicitant structuur aanbrengen in je antwoord op een sollicitatievraag en zul je de recruiter beter kunnen overtuigen.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro

Met deze techniek geef je antwoord in de vorm van een voorbeeld in 5 stappen:

 1. Situatie
 2. Taak
 3. Actie
 4. Resultaat
 5. Reflectie

Elke letter uit het woord ‘STARR’ staat dus voor een stap in het gesprek (acroniem).

Wat betekenen deze 5 stappen?

Situatie
Wat was de situatie of context waarin het voorbeeld zich afspeelde?
Taak
Welke taak heb jij gedaan?
Actie
Wat is er precies gezegd en welke actie is ondernomen?
Resultaat
Hoe werd hierop gereageerd en wat was het eindresultaat?
Reflectie
Hoe kijk je hierop terug? En wat heb je ervan geleerd?

Waarom de STARR methode?

De STARR methode is een uitstekende manier om je voor te bereiden op je sollicitatiegesprek.

Bekijk de meest gestelde vragen in een sollicitatiegesprek en bedenk voor jezelf hoe je deze vragen zou beantwoorden aan de hand van de STARR methodiek.

Zo kun je vol zelfvertrouwen het gesprek in gaan.

Organisaties en recruiters gebruiken de STARR methode ook zelf om vage antwoorden concreet te maken.

Door het toepassen van deze ondervragingstechniek word je gedwongen om een concreet antwoord te geven met voorbeelden.

In onderstaande video zie je een voorbeeld van een sollicitatiegesprek waarin de STAR methode wordt toegepast:

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat

Competenties en de STARR methode

Startpunt van de STARR-methode is vaak een competentie die belangrijk is voor de openstaande functie.

Stel bijvoorbeeld dat bij jouw beoogde baan de competentie samenwerken belangrijk is.

Je gesprekspartner zal deze wat vage eigenschap proberen concreet te maken met de STARR-methode.

Hij of zij wil dus niet alleen weten dat je goed kunt samenwerken, maar ook of je een concreet voorbeeld kunt vertellen waaruit dat is gebleken.

Dus bijvoorbeeld:

 • Situatie: benoem een project waarin de samenwerking niet helemaal verliep zoals jij wilde
 • Taak: wat was precies jouw bijdrage aan deze samenwerking?
 • Actie: wat heb je gedaan om het knelpunt in desbetreffende samenwerking vlot te trekken?
 • Resultaat: wat was het resultaat hiervan?
 • Reflectie: hoe kijk je nu terug op hoe je dit hebt aangepakt?

Vaak wordt in deze context ook gevraagd naar je goede en slechte eigenschappen.

Voorbeeld van een antwoord met STARR

Om de STARR methode duidelijker te maken zullen we een voorbeeld bekijken.

Vraag: “Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je een conflict binnen je team moest oplossen?”

Antwoord met de STARR methode:

Situatie: Toen ik als projectmanager werkte bij Bedrijf XYZ, hadden we een strakke deadline voor een belangrijk project. Twee van mijn teamleden, Jan en Els, hadden een meningsverschil over de richting van een bepaald onderdeel van het project.

Taak: Als projectmanager was het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het team effectief en harmonieus samenwerkte om het project op tijd af te ronden.

Actie: Ik organiseerde een meeting tussen Jan, Els en mijzelf om het conflict te bespreken. Ik luisterde naar beide kanten, stelde vragen om het kernprobleem te identificeren en hielp hen om gemeenschappelijke grond te vinden. Ik stelde een compromis voor waar beide partijen zich in konden vinden en maakte duidelijke afspraken voor toekomstige communicatie.

Resultaat: Na de meeting werkten Jan en Els samen aan het betreffende onderdeel en we leverden het project op tijd en binnen het budget op. Het conflict werd opgelost zonder de teamdynamiek te verstoren.

Reflectie: Door dit incident heb ik geleerd hoe belangrijk het is om conflicten vroegtijdig aan te pakken en duidelijke communicatiekanalen binnen het team te hebben. In de toekomst wil ik ook regelmatige check-ins met teamleden plannen om mogelijke meningsverschillen vroeg te identificeren en aan te pakken.

In onderstaande video vind je nog een paar hele goede voorbeelden.

Extra STARR vragen

Je gesprekspartner aan de sollicitatietafel stelt meestal verdiepende vragen om te bekijken wat er daadwerkelijk is gebeurt.

CV met Impact
Je hebt maar één kans voor een onuitwisbare indruk
cv maken 30

Vaak worden de volgende verdiepende vragen gesteld tijdens een sollicitatiegesprek waarop jij je alvast goed kunt voorbereiden.

Stap in STARR methode Verdiepende vragen
Situatie: Wat was de situatie?
Wanneer speelde de situatie zich af?
Wat speelde er?
Wie waren erbij betrokken?
Waar speelde de situatie zich af?
Hoe lang speelde dit al?
Hoe zag de plek eruit?
Waar bevond jij je?
Hoeveel mensen waren aanwezig?
Taak: Wat was je taak?
Wat was je rol?
Wat wilde je bereiken?
Wat werd er van je verwacht?
Wat waren je specifieke taken?
Hoe was de rolverdeling binnen het team?
Met wie werkte je samen en hoe?
Wie had de eindverantwoordelijkheid?
Waarom had jij deze taak gekregen?
Actie: Hoe heb je het aangepakt en waarom?
Hoe pakte je het aan?
Waarom heb je het zo aangepakt?
Welke acties en stappen heb je ondernomen en waarom?
Wat heb je gezegd en hoe heb je gehandeld?
Hoe ging je om met de teleurstelling?
Hoe heb je geprobeerd de situatie te verbeteren?
Heb je de situatie verbeterd?
Resultaat: Heeft het gewerkt en waarom?
Heeft het gewerkt?
Waarom wel/waarom niet?
Hoe verliep de situatie uiteindelijk?
Wat was jouw specifieke rol in het eindresultaat?
Was je opdracht succesvol?
Heb je jouw taak succesvol uitgevoerd?
Welk resultaat had jouw handelen?
Reflectie: Wat heb je ervan geleerd?
Hoe vond je dat je het hebt gedaan?
Was je tevreden met de resultaten?
Wat is de essentie van wat je geleerd hebt?
Wat zou je de volgende keer eventueel anders of beter doen?
Kun je wat je hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?
Hoe hebben anderen op jouw handelen gereageerd?
Denk je dat je juist hebt gehandeld?
Wat voor gevoel heb je overhouden aan de situatie?
Ben je trots op het eindresultaat?
Zou je met een andere aanpak betere resultaten kunnen behalen?

Tips voor het toepassen van de STARR methode

Wellicht een hoop informatie in dit artikel, we noemen daarom nog een aantal belangrijke tips waar je het beste op kunt focussen.

 • Kort en bondig. Spendeer niet teveel tijd aan het beschrijven van de situatie en het probleem, maar hou dit deel kort en bondig. Werkgevers zijn vaak meer benieuwd naar wat jij hebt gedaan (Actie) en het Resultaat.
 • Oefenen. Het is verstandig om alvast te oefenen met sollicitatievragen die vaak gesteld worden. Denk ook aan functie-specifieke vragen die je met de STARR methode beantwoordt. Het helpt als je iemand vraagt om met je te sparren.
 • Open vragen. Stel jezelf aanvullende open vragen. Grote kans dat je gesprekspartner dit ook gaat doen.
 • Objectief. Beschrijf de situatie zo objectief mogelijk. Dit vergroot je reflectievermogen.
 • Successen noemen. Kijk niet alleen naar problemen, maar noem vooral ook je successen!

Het verschil tussen STARR en STARRT

Naast STAR en STARR wordt ook weleens gebruik gemaakt van STARRT.

De verschillen op een rij:

 • STARR. De STAR methodiek met een extra R aan het einde voegt een extra stap toe zoals we zagen: de reflectie fase. In deze fase ga je als kandidaat terug naar het concrete project om te analyseren wat beter had gekund. Je gaat reflecteren. Dit is het vermogen om je eigen gedrag te overdenken en er iets van te leren. Deze informatie is interessant voor recruiters omdat ze zo een goed beeld krijgen van deze belangrijke vaardigheid.
 • STARRT. De toegevoegde T op het einde staat voor Transfer. Dit staat voor wat je geleerd hebt van je reflectie. Je bekijkt eigenlijk of de situatie nog eens zou kunnen gebeuren en hoe jij je hierop kunt voorbereiden. Denk aan de volgende vraag die je kunt stellen: Wat zijn je voornemens voor de volgende keer dat dit gebeurt?

Mooie cv template nodig?

popup cv maken