Hoe sleep je een baan binnen met de STARR methode?

STARR methode

Bij het solliciteren wordt vaak de STAR of STARR methode genoemd.

Maar wat is dat precies?

En hoe kun je deze methode het beste gebruiken?

We vertellen je alles over deze handige techniek waarmee je feilloos door ieder sollicitatiegesprek gaat en die felbegeerde baan binnensleept.

Wat is de STARR methode?

De STARR-methode is een ondervragingstechniek tijdens een sollicitatiegesprek.

Hiermee brengt een recruiter structuur aan en krijgt hij concrete antwoorden tijdens het gesprek.

Elke letter uit het woord ‘STARR’ staat voor een bepaalde fase in het gesprek.

STARR staat voor

 • Situatie
 • Taak
 • Actie
 • Resultaat en
 • Reflectie

Maar deze methode is niet alleen interessant voor een recruiter.

Het is ook een uitstekende manier om je voor te bereiden op je sollicitatiegesprek.

Zo kun je vol zelfvertrouwen het gesprek in gaan.

Zowel voor een face-to-face sollicitatiegesprek als een videosollicitatie via de webcam.

Situatie
Wat was de situatie of context waarin het voorbeeld zich afspeelde?
Taak
Welke taak heb jij gedaan?
Actie
Wat is er precies gezegd en welke actie is ondernomen?
Resultaat
Hoe werd hierop gereageerd en wat was het eindresultaat?

Waarom de STARR methode?

Organisaties gebruiken de STARR methode vaak om vage antwoorden concreet te maken.

Door het toepassen van deze ondervragingstechniek word je gedwongen om een concreet antwoord te geven met voorbeelden.

In onderstaande video zie je een voorbeeld van een sollicitatiegesprek waarin de STARR methode wordt toegepast:

Competenties en de STARR methode

Startpunt van de STARR-methode is vaak een competentie die belangrijk is voor de openstaande functie.

Stel dat bijvoorbeeld bij jouw beoogde baan de competentie Samenwerken belangrijk is.

Je gesprekspartner zal deze wat vage eigenschap proberen concreet te maken met de STARR-methode.

Hij of zij wil dus niet alleen weten dat je goed kunt samenwerken, maar ook of je een concreet voorbeeld kunt vertellen waaruit dat is gebleken.

Vaak wordt in deze context ook gevraagd naar je goede en slechte eigenschappen.

Wees hier op voorbereid!

Voorbeelden STARR methode

Om de STARR methode duidelijker te maken zullen we een aantal voorbeelden noemen waarmee je aan de slag kan.

Situatie

 • Wat was de situatie?
 • Wat gebeurde er?
 • Wie waren erbij betrokken?
 • Waar speelde de situatie zich af?
 • Wanneer speelde deze situatie?

Taak

 • Wat was je taak?
 • Wat verwachtte je van jezelf in die situatie?
 • Wat was je rol?
 • Wat werd er van je verwacht?

Actie

 • Wat heb je precies gezegd en/of gedaan?
 • Hoe was je aanpak?
 • Hoe reageerde de ander op jou?
 • Wat heb je vervolgens gezegd en/of gedaan?
 • En toen?

Resultaat

 • Wat kwam eruit?
 • Hoe is het afgelopen?
 • Wat was het resultaat van je handelen?
 • Hoe reageerde de ander?

Reflectie

 • Hoe vond je dat je het deed?
 • Was je tevreden met het resultaat?
 • Wat zou je een volgende keer anders doen?
 • Wat heb je daarvoor nodig?

Bedenk voor jezelf hoe jij een vraag van een recruiter zou beantwoorden met behulp van bovengenoemde fasen.

Bekijk bijvoorbeeld de meestgestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek en probeer antwoord te geven met de STARR methode.

In onderstaande video vind je een paar hele goede voorbeelden.

Het verschil tussen STAR en STARR

De STARR methodiek met een extra R aan het einde voegt een extra fase toe:

de reflectie fase.

In deze fase ga je als kandidaat terug naar het concrete project om te analyseren wat beter had gekund.

Evalueren dus!

Hoe handel je in bepaalde situaties en waarom?

Deze informatie is interessant voor recruiters omdat ze zo een goed beeld krijgen van jouw reflectie-vaardigheid.

Dit is het vermogen om je eigen gedrag te overdenken en er iets van te leren.

Lerend vermogen is een vaardigheid die steeds belangrijker wordt op de werkvloer.

Unieke CV templates
Binnen 10 minuten een perfect cv waarmee je meteen opvalt.
Voer je gegevens in, kies een CV template en download direct je CV!

Mooie cv template nodig?