Laatst bijgewerkt op

Competentie organiseren (voorbeelden)

Competenties zijn een belangrijk onderdeel van je sollicitatie of om verder te komen in je huidige functie. Waarom zoeken organisaties naar de competentie organiseren en hoe kun jij het beste aantonen dat je dit beheerst? In dit artikel bekijken we de competentie organiseren.

organiseren

Wat is organiseren?

Organiseren is het op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde acties, mensen, tijd en/of middelen inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Als je probeert iets gedaan te krijgen, dan zul je de activiteit, het project of de organisatie waarbij je betrokken bent of waar je de leiding over hebt, moeten organiseren.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro

Organisatie is het onderverdelen van de verschillende acties en taken, zodat er specifieke soorten acties, taken of functies zijn. 

(Definitie organiseren)

Waarom de competentie organiseren?

Waarom vragen organisaties om de competentie organiseren?

Werknemers die goed kunnen organiseren hebben de zaak onder controle.

Ze werken effectief en weten ook op de juiste wijze met middelen om te gaan.

De werkprocessen of werkprocedures hebben ze scherp op het netvlies staan.

Vandaar dat organiseren of coördineren vaak als een basisvaardigheid wordt gezien die iedere werknemer eigenlijk moet beheersen.

In sommige functies is je organisatietalent belangrijker dan in een andere.

Zo is het meer van belang voor een event manager dan een sales medewerker.

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat

Kenmerken van organiseren

 • Werkt gestructureerd
 • Werkt volgens de juiste prioriteit
 • Kan efficiënt werken: gebruikt tijd en middelen effectief
 • Kan eenvoudig improviseren en alternatieven bedenken
 • Maakt gebruik van beschikbare resources, middelen en kennis
 • Kan goed inspelen op last-minute wijzigingen

Voorbeelden van competentie organiseren

 • Voorbereiden: stelt planningen en werkschema’s op, bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor.
 • Efficiency: gaat efficiënt om met tijd en middelen, gebruikt beschikbare middelen optimaal.
 • Anticiperen: voorziet mogelijke knelpunten of tegenslagen en is daarop voorbereid.
 • Doelgericht: houdt vast aan het eigen plan. Heldere doelen geformuleerd en alle acties zijn erop gericht om deze doelen te halen.
 • Bewaken: houdt de werkvoortgang in de gaten, is steeds op de hoogte van de actuele stand van zaken. Voor de coördinatie en uitvoering voelen ze zich verantwoordelijk en zullen daarnaar handelen.

Mooie cv template nodig?

popup cv maken