Competentie organiseren (voorbeelden)

Competenties zijn een belangrijk onderdeel van je sollicitatie of om verder te komen in je huidige functie.

In dit artikel bekijken we de competentie organiseren.

Waarom zoeken bedrijven en instellingen naar de competentie organiseren en hoe kun jij dit het beste aantonen tijdens jouw sollicitatie.

Wat is organiseren?

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde acties, mensen, tijd en/of middelen inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

(Definitie organiseren)

Waarom de competentie organiseren?

Waarom vragen organisaties om de competentie organiseren?

Werknemers die goed kunnen organiseren hebben de zaak onder controle.

Ze werken effectief en weten ook op de juiste wijze met middelen om te gaan.

De werkprocessen of werkprocedures hebben ze scherp op het netvlies staan.

Vandaar dat organiseren vaak als een basis vaardigheid wordt gezien die iedere werknemer eigenlijk moet beheersen.

In sommige functies is je organisatietalent belangrijker dan in een andere:

Zo is het meer van belang voor een event manager dan een sales medewerker.

Kenmerken van organiseren

 • Werkt gestructureerd
 • Werkt volgens de juiste prioriteit
 • Gebruikt tijd en middelen effectief
 • Kan eenvoudig improviseren en alternatieven bedenken
 • Maakt gebruik van beschikbare resources, middelen en kennis
 • Kan goed inspelen op last-minute wijzigingen

Voorbeelden van competentie organiseren

 • Voorbereiden: stelt planningen en werkschema’s op, bereidt werkzaamheden zorgvuldig voor.
 • Efficiency: gaat efficiënt om met tijd en middelen, gebruikt beschikbare middelen optimaal.
 • Anticiperen: voorziet mogelijke knelpunten of tegenslagen en is daarop voorbereid.
 • Doelgericht: houdt vast aan het eigen plan. Heldere doelen geformuleerd en alle acties zijn erop gericht om deze doelen te halen.
 • Bewaken: houdt de werkvoortgang in de gaten, is steeds op de hoogte van de actuele stand van zaken. Voor de coördinatie en uitvoering voelen ze zich verantwoordelijk en zullen daarnaar handelen.

Unieke cv templates
Binnen 15 minuten een perfect cv waarmee je positief opvalt. Voer je gegevens in, kies je template, download je cv en solliciteer op jouw droombaan.

Mooie cv template nodig?