Praktisch ingesteld: zo zet je jouw kwaliteiten in!

Ben jij een praktisch persoon? Als je deze kwaliteit op de juiste manier inzet, kun je veel voor elkaar krijgen. Praktisch ingesteld zijn is een kernkwaliteit die in veel banen van pas komt. Wat betekent het als je praktisch bent? Hoe maak je van deze persoonlijke eigenschap een competentie?

praktisch

Hieronder bespreken we wat praktisch zijn betekent en hoe je het op een positieve manier inzet. We sluiten af met 4 tips om je praktische talent optimaal te gebruiken.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV!

Wat betekent praktisch?

De betekenis van praktisch is volgens het woordenboek gebaseerd op de praktijk, oftewel op de uitvoering.

Op het werk betekent een praktische aanpak dat je alleen doet wat er nodig is om iets gedaan te krijgen. Iemand die praktisch is, houdt zich niet bezig met bijzaken en lang overleggen.

Synoniemen voor praktisch zijn nuttig, doelmatig en pragmatisch.

Praktisch ontwerp is gericht op de functie van iets, zonder versiering. Denk aan praktische kleding of een praktische inrichting van een ruimte.

Het tegenovergestelde van praktisch is theoretisch.

Dan ben je dus vooral bezig met denken en onderzoeken, in plaats van uitvoeren.

Sommige mensen hebben meer talent voor praktisch werk, anderen voor theoretisch denken. Beiden vullen elkaar aan.

Praktisch geschoold of theoretisch geschoold

Er wordt vaak gesproken over praktisch geschoold en theoretisch geschoold. Maar wat betekent dat?

Theoretisch geschoold verwijst naar de universiteit, praktisch geschoold naar opleidingen die gericht zijn op de uitvoering van het werk, oftewel de praktijk.

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat.

Deze woorden worden nu gebruikt omdat laagopgeleid en hoogopgeleid een negatieve bijklank kregen.

Praktijkgeschoold moet eraan herinneren dat mensen die een vakopleiding hebben gevolgd juist nuttig werk doen.

Hbo is in principe ook praktisch geschoold, omdat je tijdens de opleiding al bezig bent met uitvoeren.

Bij vacatures in het buitenland wordt het onderscheid tussen hogeschool en universiteit niet gemaakt.

Een bedrijf dat praktisch geschoolde mensen zoekt, bedoelt meestal Mbo’ers.

Let hier dus goed op als je zoekt naar vacatures.

Wat is praktisch ingesteld zijn?

Je bent praktisch ingesteld als je van nature bezig bent met de uitvoering van taken. Je wil niet te lang nadenken, maar gewoon aan de slag.

Daarnaast laat je je niet afleiden door emoties, onnuttige bezigheden en analyses.

Kernmerken van een praktische instelling:

Praktische mensen houden vaak niet van lang afwegen voordat ze iets doen, tenzij het puur is om een nuttige keuze te maken.

Daarom hebben ze meestal een hekel aan vergaderingen.

Voorbeelden van praktisch zijn

Pragmatische mensen hebben dus bepaalde kenmerken, maar wat betekent het concreet?

Dit zijn voorbeelden van praktisch gedrag:

  • Denken: je bent vooral bezig met “Wat is er nodig om te doen en hoe krijgen we dat zo snel mogelijk voor elkaar?” Bijvoorbeeld: in een nieuw team maak je meteen een taakverdeling, zodat alles gedekt is;
  • Aanpak: een manier van werken waarbij probleemoplossing voorop staat;
  • Instelling: dit gaat over je mindset, die vooral gericht is op de uitvoering. Bijvoorbeeld: je eerste reactie op nieuwe input is om meteen een stappenplan te maken en het liefst al te starten met de eerste stap.

Nadelen van een praktische instelling

Praktische mensen houden vaak niet van overleggen en analyseren.

Toch is overleg nodig als je samenwerkt met anderen.

Nadenken over de consequenties van je acties zorgt er bovendien voor dat fouten worden voorkomen.

Praktische types kunnen dus ongeduldig worden en daardoor niet zorgvuldig te werk gaan.

Daarnaast kan het slecht voor je reputatie zijn om altijd té praktisch te werk te gaan.

Snel een CV nodig?

Gemakkelijk invullen, professionele CV templates, direct te downloaden en klaar in 10 minuten!

Wie zich niet bezighoudt met de sociale kant van het werk, wordt niet collegiaal gevonden.

Praktisch denken inzetten als kwaliteit

De voordelen van een praktische instelling zijn groot.

Je krijgt dingen voor elkaar en je werkt snel omdat je geen tijd verspilt aan bijzaken.

In bedrijven met een vergadercultuur zijn mensen nodig die knopen doorhakken en aan de slag gaan.

Vaak wordt een pragmatische instelling dus wel gewaardeerd, het ligt eraan hoe je het brengt.

De kunst is om jezelf te profileren als praktisch talent en niet alleen een botte hork.

Dus, hoe zet je praktisch denken in op het werk op een positieve manier?

Dit zijn onze 4 tips:

1. Denk in oplossingen

Als je liever niet te lang overlegt, maar gewoon aan de slag wil gaan, kun je overkomen als kritisch op de ideeën van anderen.

Binnen 10 min je CV downloaden
cv maken online
Zorgt in een handomdraai voor een perfect CV waarmee je écht opvalt.

Probeer om je kritiek om te zetten in werkbare oplossingen.

Draag oplossingen aan en stel meteen voor om zelf een paar punten op te pakken.

2. Laat anderen vergaderen

Iedereen is anders en heeft zo zijn eigen teamrol met zijn eigen kwaliteiten.

Praktisch ingestelde mensen botsen vaak met collega’s die graag overleggen of lang bezig zijn met plannen maken.

Probeer je niet te ergeren aan het gebrek aan actie van anderen, maar ga zelf alvast aan de slag met iets wat je wél kunt doen.

Tijdens de vergadering kun je ook voorstellen om te notuleren of om een actielijst te maken.

3. Oefen je geduld

Geduld is een schone zaak.

Als je praktisch ingesteld bent, is het soms moeilijk om je geduld te bewaren, omdat je gewoon aan de slag wilt.

Toch moet je geduld oefenen om samen te werken met anderen.

Lees hier onze 10 tips om geduldiger te worden.

4. Trek praktische taken naar je toe

Als je merkt dat je geïrriteerd raakt door het gebrek aan actie op je werk, kan het dat je niet meer op je plek zit.

Dat hoeft niet te betekenen dat je van baan moet wisselen.

Door job crafting geven steeds meer mensen hun eigen functie vorm, door taken van zich af te stoten en naar zich toe te trekken.

Overleg met je leidinggevenden of je nieuwe taken kunt krijgen, of vraag aan een collega om taken uit te wisselen.

Jij kunt je dan richten op de praktische kant van jullie werk.

Mooie cv template nodig?