Burgerlijke staat vermelden op je cv, ja of nee?

Burgerlijke staat wordt vaak zonder na te denken op een cv geplaatst.

Maar is het noodzakelijk? En is het verstandig om te doen?

In dit artikel vertellen we je alle tips over het vermelden van je burgerlijke staat op je cv.

Wat is burgerlijke staat precies?

De letterlijke betekenis van burgerlijke staat = de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat, geregistreerd partnerschap. De zogenaamde wettige dan wel onwettige afstamming, meerder- of minderjarigheid, eventuele ondercuratelestelling, specifieke situaties van voogdij of ouderlijk gezag, en nationaliteit. (Zie ook Wikipedia).

In Nederland zijn er 7 categorieën:

 • Ongehuwd
 • Gehuwd
 • Partnerschap
 • Gescheiden na huwelijk
 • Gescheiden na partnerschap
 • Verweduwd na huwelijk
 • Verweduwd na partnerschap

Als je single bent, of een vriend of vriendin hebt, dan val je onder ongehuwd. Je burgerlijke staat is ook ongehuwd als je samenwoont met je vriend of vriendin en geen geregistreerd partnerschap hebt.

Dat je een relatie hebt, verandert niets aan je burgerlijke staat, omdat deze relatie niet via de wet is geregistreerd. Ook alleenstaand is geen officiële categorie.

Burgerlijke staat op je cv is niet verplicht

Het is niet verplicht om op je cv te zetten of je getrouwd, ongehuwd of samenwonend bent. Sterker nog, een werkgever mag niet eens naar je burgerlijke staat vragen in een sollicitatiegesprek.

Discriminatie op grond van burgerlijke staat is verboden

De Nederlandse Grondwet verbiedt ongelijke behandeling (discriminatie) op grond van burgerlijke staat.

Dat betekent dat je niet op een andere wijze behandeld mag worden op grond van jouw burgerlijke staat.

Ongelijke behandeling is ook bij wet verboden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, of hetero- of homoseksuele gerichtheid.

Waar plaats je burgerlijke staat op je cv?

Veel sollicitanten beginnen hun cv met persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Onder je personalia of persoonsgegevens is ook de plek om je burgerlijke staat te noemen.

Het mag, zoals eerder gezegd, maar waarom zou je je burgerlijke staat vermelden op je cv?

Voordelen vermelden burgerlijke staat op je cv

Het belangrijkste doel van je cv is om te worden uitgenodigd.

Vraag jezelf dus af of het vermelden van je burgerlijke staat de kans hierop vergroot.

Voor bepaald soort werk kan het een voordeel zijn:

 • Vraagt de vacature om een flexibel persoon dan kan het een voordeel zijn om te vermelden dat je alleenstaand of ongehuwd bent. Hierbij passen termen als ‘flexibel’, ‘spontaan’ en ‘geen 9 tot 5 mentaliteit’.
 • Banen waarin betrouwbaarheid en vastigheid een belangrijke rol spelen: hierbij kan het een voordeel zijn dat je getrouwd bent.
 • Pedagogisch medewerker/ kinderopvang: hierbij kan het een voordeel zijn als je vermeld dat je kinderen hebt. Niet specifiek een burgerlijke staat natuurlijk, maar wel goed om even te vermelden. Bijv: partnerschap met 2 kinderen

Daarnaast kan het zo zijn dat sommige recruiters jou als open en transparant ervaren omdat je alles op je cv zet en niets achterhoudt.

Hetzelfde kan gelden voor mensen die hun geboortedatum, geboorteplaats of nationaliteit vermelden op hun cv.

cv burgerlijke staat

Weet jij wat je salaris zou moeten zijn?
Upload je cv en ontvang een gedetailleerde analyse van jouw cv en marktwaarde!
Snel, anoniem en kosteloos.

Nadelen vermelden burgerlijke staat op je cv

Er zijn ook belangrijke redenen om het niet te vermelden:

 • Het kan tegen je gebruikt worden: je wilt bijvoorbeeld niet dat een werkgever een negatieve indruk van je krijgt omdat je gescheiden bent.
 • De ruimte op je cv is beperkt: maximaal 2 A4’tjes is de norm en die ruimte kun je dus beter besteden aan de belangrijkste zaken op je cv: je werkervaring en je opleidingen.

En onthoud: het hoeft niet!

Kinderen vermelden op je cv

Zoals eerder gezegd vallen kinderen niet onder burgerlijke staat.

Toch wordt het ouderschap wel vaak op het cv gezet, het kan namelijk soms in je voordeel werken.

Mannen zetten vaker op hun cv of ze kinderen hebben dan vrouwen. Dit wordt vooral gedaan om de indruk te wekken van stabiliteit. Een gehuwde man met drie kinderen komt stabieler over dan een alleenstaande man zonder kinderen.

Dat kan een voordeel zijn tijdens het solliciteren, tenzij het gaat om een dynamische baan waarin veel moet worden gereisd bijvoorbeeld.

Dus bekijk het per vacature.

Dat is ook een belangrijke reden om je cv altijd op maat te maken.

Conclusie

De keuze voor het plaatsen van je burgerlijke staat op je cv heeft veel te maken met sociale verwachtingen en vooroordelen.

Bekijk per vacature of het in jouw voordeel kan werken, dat jij je burgerlijke staat vermeld.

En bij twijfel:

Niet doen! Besteed de ruimte liever aan het tonen van jouw resultaten en de vakinhoudelijke redenen waarom ze je moeten uitnodigen.

Hoe krijg je gegarandeerd een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek?
Ontdek 5 CV geheimen die je concurrentie niet toepast

Mooie cv template nodig?