Anoniem solliciteren: hoe succesvol is het?

anoniem solliciteren

Naarmate het steeds bekender wordt dat discriminatie een grote rol speelt binnen het sollicitatieproces komt er steeds meer aandacht voor anoniem solliciteren.

Maar hoe succesvol is deze vorm van solliciteren?

In dit artikel vertellen we je alles over anoniem solliciteren.

Wat is anoniem solliciteren?

Bij een anonieme sollicitatie ontbreken de persoonsgegevens op je cv en sollicitatiebrief.

Zaken als je naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat worden dus bewust weggelaten.

Verder staat er vaak ook geen profielfoto op het cv.

Op die manier kan een werkgever niet discrimineren op basis van je persoonsgegevens.

Bekijk onderstaande video voor een korte uitleg.

Hoe werkt anoniem solliciteren?

Alles waar je identiteit uit kan worden opgemaakt wordt geanonimiseerd.

Zo wordt je naam bijvoorbeeld met een zwarte stift doorgestreept.

Of er wordt een speciaal sollicitatiedocument gemaakt waar jij alleen je noodzakelijke gegevens invult zoals je werkervaring en werkopleiding.

Op die manier krijgt de werkgever in eerste instantie alleen die zaken te zien die er echt toe doen om te bekijken of jij geschikt bent voor de openstaande functie.

Waarom anoniem solliciteren?

Discriminatie bij het solliciteren vindt helaas vaak plaats.

Niet alleen op basis van je afkomst, maar ook op basis van je leeftijd of geslacht wordt er gediscrimineerd.

Een paar voorbeelden van veelvoorkomende discriminatie:

  • Buitenlands klinkende achternaam: allochtonen spreken de taal niet
  • Geslacht: vrouwen kunnen zwanger raken
  • Leeftijd: ouderen zijn minder flexibel dan jongeren

Discriminatie op de arbeidsmarkt is echter bij wet verboden.

De Algemene wet gelijke behandeling stelt dat een werkgever geen onderscheid mag maken op basis van religie, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.

Toch komt dit nog veelvuldig bij organisaties voor.

Voordelen anoniem solliciteren

Door persoonlijke gegevens af te dekken kan een werkgever simpelweg niet discrimineren.

Zo krijgt iedere sollicitant gelijke kansen heeft.

Niet alleen is dat bij gelijke geschiktheid eerlijker, maar het leidt ook tot een meer divers personeelsbestand.

Nadelen anoniem solliciteren

Volgens sommigen is anoniem solliciteren slechts symptoombestrijding.

Het wegstrepen van bepaalde informatie voorkomt niet dat er in een later stadium van het selectieproces alsnog gediscrimineerd kan worden.

Zaken als leeftijd en geslacht kun je immers niet verbloemen als je tijdens een sollicitatiegesprek tegenover elkaar aan tafel zit.

Proef anoniem solliciteren: wisselend succes

Anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, heeft wisselend succes.

Zo zijn 5 grote gemeentes ermee gestopt.

De belangrijkste redenen:

  • De gemeentes zagen geen merkbaar effect
  • De gemeentes hadden moeite met het invullen van de openstaande vacatures

Tijdens de verschillende pilots werden niet alleen naam en afkomst maar vaak ook burgerlijke staat, leeftijd en geslacht uit de brieven en cv’s gehaald alvorens ze bij de sollicitatiecommissie kwamen.

Het aandeel sollicitanten met een niet-westerse achtergrond nam echter nergens toe.

Maar er zijn ook positieve pilots gedraaid, bijvoorbeeld in Den Haag.

Daar zagen ze dat het aantal mensen met een migratieachtergrond dat een brief schreef, was gestegen van 24% naar 31%.

En van de mensen die het tot een gesprek schopten, werden flink meer mensen met een niet-westerse achtergrond aangenomen.

De gemeente Den Haag merkte ook dat de aandacht voor het onderwerp diversiteit onder het personeel was gestegen.

Anonieme vacaturebank

Trickle is een nieuwe vacaturebank die helemaal gericht is op anoniem solliciteren.

De vacaturebank moet anoniem solliciteren zowel voor werkgevers als werknemers makkelijker maken.

Sollicitanten kunnen op Trickle via een speciaal sollicitatieformulier reageren op de vacatures.

De sollicitatie wordt vervolgens door Trickle geanonimiseerd.

Unieke CV templates
Binnen 10 minuten een perfect CV waarmee je meteen opvalt.
Voer je gegevens in, kies een CV template en download direct je CV!