Laatst bijgewerkt op

Pesten op het werk: hoe ga je hier het beste mee om?

Pesten op het werk is een probleem dat vaker voorkomt dan veel mensen denken. Pestgedrag kan leiden tot stress, depressie en zelfs uitval. Het is een probleem dat serieus genomen moet worden. Gepest worden kan niet genegeerd of toegestaan kan worden. Wanneer pestgedrag wordt waargenomen, moet er onmiddellijk ingegrepen worden. Wat kun jij doen?

pesten op het werk

Wat is pesten precies?

Pesten is een vorm van sociale agressie of geweld (fysiek of verbale) die zich herhaalt en gericht is tegen een bepaalde persoon of groep.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro

Het is niet hetzelfde als een ruzie of meningsverschil. Pestgedrag kan ervoor zorgen dat mensen zich buitengesloten voelen, bang zijn en zelfs depressief worden.

Hoe vaak komt pesten op het werk voor?

Pesten op werk heeft grote impact op de degenen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor 4 miljoen verzuimdagen, blijkt uit onderzoek. Dat betekent €900 miljoen aan lonen die doorbetaald moeten worden.

Onderzoek laat zien dat de helft van de leidinggevenden en 40% van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest.

Waarom pesten sommige mensen?

Pesten op de werkvloer is vaak het gevolg van een machtsverschil tussen werknemers. Pesters voelen zich sterker en beter dan hun slachtoffers en pesten om die reden.

Om pestgedrag te stoppen, is het belangrijk dat er een open en veilige werkomgeving wordt gecreëerd waarin iedereen zich comfortabel voelt om pestgedrag aan te kaarten.

Hoe herken je pesten op het werk?

Wat de een bedoelt als een grapje kan op de ander overkomen als pesten.

Het is daarom soms moeilijk pesten te herkennen op het werk.

Maar als je goed let op de volgende patronen dan kun je pestgedrag sneller herkennen.

Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon:

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat
  • kleinerende en vernederende opmerkingen maken
  • voortdurend kritiek geven
  • voor schut zetten

Maar het kan ook meer achter de rug om plaatsvinden:

  • iemand isoleren
  • buiten sluiten of negeren
  • roddelen

Manieren om pestgedrag op de werkvloer te voorkomen

Pestgedrag op de werkvloer kan zich uiten in verschillende vormen, fysiek of verbaal. Het is belangrijk om pestgedrag te herkennen, zodat je er direct mee kunt stoppen. Wanneer pestgedrag wordt waargenomen, moet er onmiddellijk ingegrepen worden.

Pesten op het werk is een groot probleem, maar gelukkig zijn er manieren om pestgedrag te voorkomen.

Open en eerlijk

Wees open en eerlijk over pestgedrag: als je weet dat pestgedrag plaatsvindt, moet je het direct aanpakken. Stel een zero tolerance beleid in voor pestgedrag.

Stimuleer een open en respectvolle werkomgeving: een open werkomgeving waarin respect wordt afgedwongen, is minder vatbaar voor pestgedrag. Wanneer mensen elkaar respecteren, voelen ze zich minder geneigd pestgedrag uit te oefenen.

Veiligheid

Zorg ervoor dat alle werknemers zich veilig voelen om pestgedrag te melden: soms voelen slachtoffers van pestgedrag zich niet comfortabel om het pestgedrag te melden. Zorg ervoor dat alle werknemers weten dat pestgedrag niet wordt getolereerd en dat ze zich altijd kunnen melden.

Consequenties

Wees duidelijk over de consequenties van pestgedrag: iedereen moet weten dat pestgedrag niet wordt getolereerd en dat er consequenties aan verbonden zijn. Dit kan ervoor zorgen dat mensen twee keer nadenken voordat ze pestgedrag gaan uithalen.

Training

Geef werknemers de tools om pestgedrag tegen te gaan: soms is het nodig om extra stappen te zetten om pestgedrag echt te stoppen. Geef werknemers de tools die ze nodig hebben, zoals training en ondersteuning, om pestgedrag effectief tegen te gaan.

3 Stappen om pesten op het werk aan te pakken

Pesten op de werkvloer is een groot probleem, maar gelukkig zijn er manieren om het pestgedrag aan te pakken. Hier zijn 3 stappen die je kunt nemen:

  • Stap 1: Meld het pestgedrag. Wanneer je weet dat er pestgedrag plaatsvindt, moet je het direct melden bij iemand in de leidinggevende positie.
  • Stap 2: Onderzoek het pestgedrag. Zodra het pestgedrag is gemeld, zal er onderzoek gedaan worden naar de aard en ernst van het pestgedrag.
  • Stap 3: Neem maatregelen. Op basis van het onderzoek zullen er maatregelen worden genomen om het pestgedrag te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld een waarschuwing of zelfs ontslag betekenen voor de pester.

Conclusie

Pesten op de werkvloer is een groot probleem, maar er zijn manieren om pestgedrag aan te pakken. Door pestgedrag direct te melden en te onderzoeken, kunnen er maatregelen worden genomen om het pestgedrag echt te stoppen.

Alleen door pestgedrag aan te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een eerlijke kans heeft op een op een veilige en prettige manier zijn of haar werk te doen.

Mooie cv template nodig?

popup cv maken