Loonheffingskorting en loonheffing: wat is dat?

Op je loonstrook vind je de term loonheffing en loonheffingskorting. Maar wat is dat precies? En hoeveel loonheffingskorting krijg jij? We leggen alles uit in onderstaand artikel.

loonheffing

Wat is loonheffing?

Voordat we de korting bespreken bekijken we eerst de term loonheffing.

Loonheffing is een verzamelnaam voor:

  • Loonbelasting. een belasting die iedere werkende betaalt. Van dit geld betaalt de overheid bijvoorbeeld alle publieke voorzieningen en de sociale uitkeringen
  • Premie volksverzekeringen. Deze premie bestaat uit:
    • AOW-premie: Algemene Ouderdomswet. Door de AOW hebben mensen een inkomen als ze de AOW-leeftijd hebben bereikt.
    • Wlz-premie: Wet langdurige zorg. De Wlz zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald worden.
    • Anw-premie: Algemene Nabestaandenwet. Door de Anw hebben mensen een inkomen nadat de partner is overleden en de overblijvende partner bijvoorbeeld jonge kinderen verzorgt.

De loonheffing hoef je niet zelf over te maken. Dat doet je werkgever, die het bedrag automatisch inhoudt van je salaris.

Jaarlijks bepaalt de regering waar al het belastinggeld naartoe gaat. Dit presenteren ze op Prinsjesdag op de derde dinsdag in september. Een deel van al het belastinggeld komt uit de loonbelasting.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Je betaalt minder belasting en ontvangt dus meer salaris.

Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen samen heten loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald.

Als je werkt, heb je recht op korting op je belasting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever of uitkeringsinstantie. Hij betaalt dan minder belasting, en jij krijgt daardoor meer loon.

Hoe meer je verdient hoe meer korting je krijgt.

Loonheffingskorting toepassen

Als je in loondienst werkt, vraag je de loonheffingskorting aan met het formulier van de Belastingdienst. Je krijgt dit formulier van je werkgever, die er dan voor zorgt dat de loonheffingskorting wordt toegepast.

Meestal regel je dit als je start met een nieuwe baan, maar het kan ook later.

Meerdere werkgevers

Als je meerdere werkgevers hebt, mag je de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever toepassen. Dit geldt ook als je een baan hebt en tegelijkertijd een uitkering.

Vraag de korting aan bij de baan waar je het meeste verdient, want dan krijg je ook de hoogste korting.

Hoeveel loonheffingskorting krijg je?

Je loonheffingskorting wordt berekend op basis van je inkomen.

  • De maximale arbeidskorting is € 4.260 per jaar
  • Bij een inkomen vanaf € 36.650 wordt de arbeidskorting steeds lager

Bekijk op belastingdienst.nl hoe je de arbeidskorting berekent.

Mooie cv template nodig?