Laatst bijgewerkt op

Loonstrook: uitleg en voorbeelden

Van je werkgever ontvang je een loonstrook waarop staat welk salaris je krijgt. Op deze loonstrook staan verschillende begrippen en afkortingen. Maar wat betekent dit allemaal? We nemen je mee in alles wat je moet weten over je loonstrook met handige voorbeelden.

loonstrook voorbeeld

Wat is een loonstrook?

Een loonstrook is een specificatie van je loon.

Je ziet hoe je salaris is opgebouwd en welk deel je op je rekening gestort krijgt.

Bij sommige werkgevers krijg je je loonstrook digitaal, bij andere op papier.

Meestal ontvang je van je werkgever maandelijks een loonstrook.

Je krijgt in ieder geval een loonstrook bij

 • de betaling van je eerste salaris
 • als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen

Jaaropgave

Naast een loonstrook krijg je aan het begin van elk jaar een jaaropgave van je werkgever.

Daarop staat wat je het jaar ervoor verdiend hebt.

Bewaar je jaaropgave goed, want die heb je nodig voor de belastingaangifte.

Je werkgever verstrekt een jaaropgave maar één keer dus zorg dat je ‘m terug kunt vinden.

Wat staat er op je loonstrook?

Elke organisatie heeft een eigen loonstrook dus wat er precies op staat, verschilt per werkgever.

Heb je specifieke vragen over je loonstrook?

Dan kun je die het beste aan je werkgever zelf stellen.

Om je te helpen hebben we een overzicht gemaakt van de meest voorkomende begrippen op een loonstrook.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens. Bovenaan de loonstrook staan je persoonlijke gegevens, zoals je naam en burgerservicenummer (BSN). Daarnaast staat er informatie over je werkgever. Ook staat er bijvoorbeeld over welke periode de loonstrook gaat en wat je contracturen en uurloon zijn.

Loon en belastingen

 • Brutoloon. Je salaris voordat er belastingen over zijn betaald. Dit wordt op sommige loonstroken ook wel contractloon of basisloon genoemd.
 • Nettoloon. Het bedrag dat je ontvangt op je rekening na aftrek van alle belastingen en sociale premies.
 • Minimumloon. Het wettelijk minimumloon dat je voor deze periode moet ontvangen.
 • Loonheffing. Het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • Loonheffingskorting. Korting op de loonheffing waardoor je meer salaris overhoudt.
 • Loon SV. Sociale Verzekeringsloon. Dat is je brutoloon min de betaalde pensioenpremie. Het kan zijn dat je geen pensioenpremie betaalt. In dat geval is je SV-loon gelijk aan je bruto loon.
 • Loon SV-dagen. Het aantal uitbetaalde dagen van deze loonstrook. Hieronder vallen ook ziekte-uren, vakantie-uren en feestdaguren. Deze post wordt ook wel loondagen genoemd.
 • Parttime %. Als je parttime werkt, staat hier het percentage dat je werkt van een volledige werkweek. Het percentage is afhankelijk van het aantal uur in een volledige werkweek bij jouw werkgever. Dat kan variëren van 36 uur tot 40 uur.
 • Cumulatieven. Alle bedragen van dit kalenderjaar bij elkaar opgeteld.

Vakantie-uren en toeslagen

 • Toeslagen uren. Het aantal uren waar je toeslagen over ontvangt, zoals ploegentoeslag en overwerktoeslag.
 • Bijzonder tarief % (BT). De loonbelasting die je betaalt over het bijzonder loon, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld en overwerkloon.
 • Vakantie-uren Wettelijk. Het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan wettelijke vakantiedagen. Wordt ook weleens reserveringen genoemd.
 • Vakantie-uren Bovenwettelijk. Het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Reiskostenvergoeding. De vergoeding van je reiskosten.
 • Thuiswerkkostenvergoeding. Een vergoeding voor de (meer)kosten die je maakt op de dagen dat je thuiswerkt.

Auto van de zaak

 • Auto van de zaak %. Dit is het bijtellingspercentage voor je auto. Bijtelling is het bedrag dat je betaalt voor het privégebruik van de auto. Wat je uiteindelijk aan bijtelling betaalt is dit percentage keer de fiscale waarde van de auto.
 • Fiscale waarde (cataloguswaarde). De netto catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van je auto van de zaak. De verrekening van het privégebruik is gebaseerd op de fiscale waarde.

Afkortingen op je loonstrook

Een aantal afkortingen komen vaak terug op je loonstrook. Dit zijn de belangrijkste:

 • Wg = werkgever
 • Wn = werknemer
 • ZVW = zorgverzekeringswet
 • WAO = wet arbeidsongeschiktheid
 • ZW = ziektewet
 • WW = werkloosheidswet
 • SVW = sociale verzekeringswet
 • SV = sociale verzekeringen
 • BT = bijzonder tarief
 • NT = normaal tarief
 • LH = loonheffingen

Proforma loonstrook

Een proforma loonstrook is een ‘proef loonstrook’ die je op basis van een bestaande werknemer of een fictieve werknemer kunt maken.

Zo krijg je snel inzicht in het bruto/netto salaris op basis van de ingevoerde ‘proforma gegevens’.

Wanneer wordt een proforma loonstrook gebruikt?

 1. Onderhandelen nieuwe baan. Als je bezig bent met salarisonderhandelingen over de voorwaarden van je nieuwe baan dan kun je om een proforma loonstrook vragen. Zo zie je in 1 oogopslag wat je netto salaris is als je alles op een rijtje zet. Denk aan toeslagen, pensioen of een lease auto.
 2. Wijziging contract. Ook als je van plan bent om minder (of meer) te gaan werken, kan een proforma loonstrook handig zijn. Zo kan er precies worden berekend wat jij in de nieuwe situatie gaat verdienen.

Mooie cv template nodig?

popup cv maken