Laatst bijgewerkt op

10 Belangrijke trends op de arbeidsmarkt in 2024

In dit artikel duiken we in de 10 belangrijkste trends die dit jaar de arbeidsmarkt gaan domineren. Van flexibele arbeidsmodellen tot de opkomst van digitale platformen, van duurzame inzetbaarheid tot de uitdagingen van een veranderend werkklimaat – we brengen je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die vormgeven aan de werkplek van morgen.

hr trends arbeidsmarkt

1. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

In 2024 staat de arbeidsmarkt in het teken van nog meer flexibiliteit.

Deze verschuiving wordt aangedreven door zowel werknemers die streven naar een betere balans tussen werk en leven, als werkgevers die zoeken naar efficiëntere personeelsoplossingen.

Hybride werken is nu meer dan ooit ingeburgerd, aangejaagd door technologische vooruitgang en de behoefte aan flexibiliteit. Werknemers ervaren de voordelen van een betere werk-privébalans en verminderde reistijd, terwijl werkgevers profiteren van verhoogde productiviteit en bredere toegang tot talent.

Daarnaast winnen variabele werkweken aan populariteit, waarbij werknemers kunnen kiezen tussen traditionele vaste schema’s en meer flexibele tijdsindelingen.

Dit stelt werknemers in staat om hun werkroosters af te stemmen op persoonlijke verplichtingen, wat resulteert in een verbeterde employee experience.

2. Behouden belangrijker dan aantrekken

De aandacht in HR verschuift van het werven van nieuw talent naar het behouden van bestaande medewerkers.

De essentiële HR-trend van dit jaar draait om het centraal stellen van je personeel.

Een sleutelaspect van het behoud van medewerkers is begrijpen waarom ze voor je organisatie kiezen, blijven werken en soms vertrekken.

Door beter te luisteren naar de behoeftes van de werknemer, laat je zien dat je de belangen van je medewerkers voorop stelt.

Dit biedt waardevol inzicht in hun perspectieven, ervaringen en ideeën, wat op zijn beurt kan bijdragen aan strategieën om medewerkers te behouden op de lange termijn.

Cijfers in de arbeidsmarkt

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 30% van de werknemers de werkgever verlaat binnen 3 maanden. In de huidige arbeidsmarkt hebben werkgevers enorme uitdagingen om hun personeel te behouden.

3. Vergrijzing op de arbeidsmarkt

De voortgaande vergrijzing vormt een aanzienlijke uitdaging voor de moderne arbeidsmarkt.

Met een toenemend aantal oudere werknemers die met pensioen gaan en een kleiner aantal jongeren dat de arbeidsmarkt betreedt, ontstaat er een onevenwichtige verdeling tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten.

Dit fenomeen brengt diverse gevolgen met zich mee:

  • Krapte aan bepaalde vaardigheden en expertise
  • Een mogelijke afname van innovatie en een grotere druk op sociale zekerheidssystemen

Organisaties moeten proactief inspelen op deze veranderingen door strategieën te ontwikkelen voor kennisoverdracht, loopbaanontwikkeling en het aantrekken van diverse leeftijdsgroepen om veerkrachtig te blijven in een vergrijzende arbeidsmarkt.

4. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers

Er ontstaat een groeiend besef dat het investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers de meest veelbelovende strategie is voor de toekomst van elke organisatie.

Intrigerend en zinvol werk, gunstige mogelijkheden voor groei, erkenning en inspraak vormen essentiële drijfveren die medewerkers weerhouden van het zoeken naar alternatief werk.

Door het bieden van toekomstperspectief, wordt het potentieel van bestaande werknemers optimaal benut en wordt gewaarborgd dat zij met plezier bij de organisatie blijven werken.

Denk aan opleidingen op maat om talentontwikkeling binnen de organisatie te bevorderen.

5. Techniek domineert de toekomst

De opmars van automatisering, digitalisering en robotisering brengt de vervanging van menselijke arbeid met zich mee. In het licht van een krappe arbeidsmarkt en het daarmee samenhangende personeelstekort, neigen bedrijven naar een grotere inzet van robots en kunstmatige intelligentie.

Bovendien nemen robots routinematige taken over, maar het werk dat een beroep doet op creativiteit en kritisch denkvermogen blijft vooralsnog exclusief menselijk domein. AI en algoritmes verhogen de productiviteit per medewerker in specifieke sectoren.

Maar ook het beroepsonderwijs is hot. Werknemers met een mbo opleiding zijn gewilder dan ooit omdat sommige werkzaamheden niet overgenomen kunnen worden door AI.

Denk aan werk in de bouw, in de zorg en het onderwijs.

6. Digitale dienstverlening wordt nog groter

En een van die sectoren is de digitale dienstverlening.

De expansie van digitale platformen, zoals apps en websites die gericht zijn op het aanbieden van producten en diensten zal blijven toenemen.

Denk hierbij aan sectoren als maaltijdbezorging, chauffeursdiensten, schoonmaak en koeriers.

Particulieren halen voordeel uit deze apps doordat dure tussenpersonen worden uitgeschakeld, die anders een deel van de opbrengsten zouden innemen.

De groei van platformarbeid zal verder versnellen waarbij je 2 groepen kunt definiëren:

  • Ontwikkelaars zoals engineers en designers die de platforms bouwen
  • Arbeidskrachten die ervoor zorgen dat de diensten worden geleverd (bezorgers, chauffeurs ed)

7. Beleid voor vitaliteit

Werkgevers nemen in toenemende mate maatregelen om het welzijn en de langdurige productiviteit van hun medewerkers te waarborgen.

Wanneer dit beleid geïntegreerd is in de dagelijkse bedrijfsvoering, wordt voorkomen dat de werkdruk stijgt en een ongezonde werkomgeving ontstaat.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid betekenen niet alleen fysieke fitheid, maar ook dat medewerkers zingeving in hun werk ervaren, zich verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie, hun talenten volledig kunnen benutten en ruimte hebben om te groeien.

Dit stelt hen in staat om niet alleen nu, maar ook in de toekomst, hun ‘beste zelf’ te zijn.

8. Internationale arbeidsmarkt in stroomversnelling

Voor werknemers is het aantrekkelijk om (gedeeltelijk) vanuit het buitenland te werken, aangewakkerd door de opkomst van de digital nomads.

Hierdoor wordt de arbeidsmarkt steeds meer grensoverschrijdend en wereldwijd. Moderne technologieën maken het mogelijk om vanaf elke locatie ter wereld te werken. Als werkgever het faciliteren van deze flexibiliteit kan de aantrekkingskracht van de organisatie vergroten.

De globalisering van de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat werkgevers steeds vaker op zoek zijn naar medewerkers met internationale ervaring en vaardigheden om zich aan te passen aan de veranderende marktdynamiek.

Als werkzoekende biedt het hebben van internationale ervaring en/of meertaligheid duidelijke voordelen, omdat de eisen die werkgevers stellen steeds internationaler worden.

Ook door de krappe arbeidsmarkt wordt er noodzakelijkerwijs gezocht naar mensen in het buitenland.

9. ZZP’ers van grote invloed op de arbeidsmarkt

Nederland telt momenteel circa 1,2 miljoen ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel).

De prognose wijst echter uit dat deze groei niet meer zo snel zal verlopen als voorheen.

De economische onzekerheid als gevolg van de crisis heeft namelijk velen terughoudend gemaakt ten opzichte van dit beroep, behalve in de hoogwaardige arbeidssector.

Vooral in de domeinen van onderzoek, laboratoriumwerk en engineering is er een aanzienlijke vraag, wat de verwachting rechtvaardigt dat het aantal zzp’ers in deze branche blijft toenemen.

10. Krappe arbeidsmarkt blijft

De arbeidsmarkt ervaart al jaren een tekort aan arbeidskrachten.

Deze situatie zal ook in 2024 aanhouden, maar het lijkt erop dat het hoogtepunt van deze schaarste voorbij is.

Hoewel de statistieken nog steeds aanzienlijk veel onvervulde vacatures aangeven, een lage werkloosheid van 3,6% en aanzienlijke druk op de salarissen, melden zowel het CBS als het UWV dat na zeven kwartalen van toenemende spanning, de arbeidsmarkt enigszins minder krap is geworden.

Het aantal openstaande vacatures is momenteel stabiel.

Dit is voor het eerst sinds eind 2020.

In voorgaande kwartalen waren de meeste openstaande vacatures te vinden in de handel (79.000), de zakelijke dienstverlening (70.000) en de zorg (64.000). Deze 3 sectoren samen vertegenwoordigen ongeveer de helft van alle onvervulde vacatures.

Mooie cv template nodig?

popup cv maken