Laatst bijgewerkt op

Competentie Loyaliteit (met voorbeelden)

Loyaliteit is een belangrijke professionele eigenschap, die vaak gevraagd wordt van potentiële nieuwe werknemers. Tijdens een sollicitatie kun je gevraagd worden hoe loyaal jij bent. We vertellen je wat er met de vaardigheid bedoeld wordt en hoe je de werkgever kunt overtuigen van jouw loyaliteit door het benoemen van voorbeelden.

loyaliteit

Wat betekent loyaliteit?

Loyaliteit betekent trouw of toewijding aan een bepaalde zaak, persoon, groep of concept.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro

Het verwijst naar de toewijding en het blijvend vertrouwen dat iemand heeft, ongeacht de omstandigheden of verleidingen om anders te handelen.

Loyaliteit kan zich uiten in verschillende vormen, zoals:

Soort loyaliteit Omschrijving
Professionele loyaliteit Toewijding aan een bedrijf, organisatie of een specifieke taak. Werknemers die loyaal zijn, zullen vaak extra inspanningen leveren voor hun werkgever of zich onthouden van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf.
Persoonlijke loyaliteit trouw zijn aan vrienden, familie of geliefden. Dit kan zich uiten in het ondersteunen van deze personen in goede en slechte tijden, het verdedigen van hun eer of het nakomen van beloftes. Iemand die loyaal is, staat klaar voor anderen, houdt zich aan afspraken en communiceert op een open manier.
Patriottische loyaliteit Toewijding aan een land of natie. Dit kan zich uiten in het verdedigen van het vaderland, het naleven van wetten, of het tonen van respect voor nationale symbolen zoals een vlag.
Loyaliteit aan ideeën of principes Iemand kan bijvoorbeeld loyaal zijn aan een religie of filosofische overtuiging.

Het is belangrijk op te merken dat blinde loyaliteit, waarbij men trouw blijft zonder kritisch te denken of de situatie te beoordelen, als ongezond of schadelijk kan worden beschouwd. Het is altijd goed om loyaliteit te combineren met een gezonde dosis kritisch denken.

Waarom de competentie loyaliteit?

Waarom is loyaal zijn een belangrijke eigenschap?

 1. Stabiliteit en consistentie. Loyaliteit zorgt voor stabiliteit binnen een organisatie. Als werknemers loyaal zijn, zullen ze waarschijnlijk langer bij het bedrijf blijven, wat resulteert in minder verloop en de daarmee samenhangende kosten van het werven en inwerken van nieuw personeel. Uit onderzoek blijkt dat maar liefs 30% van de werknemers de werkgever verlaat binnen 3 maanden. In de huidige arbeidsmarkt hebben werkgevers enorme uitdagingen om hun personeel te behouden. Bovendien zijn de kosten hoog van het aannemen van iemand die weer snel weg is.
 2. Vertrouwen. Werkgevers kunnen loyale werknemers vertrouwen om hun taken naar beste kunnen uit te voeren, de belangen van het bedrijf te beschermen en vertrouwelijke informatie niet te delen met buitenstaanders.
 3. Verbeterde teamdynamiek. Loyaliteit kan de samenwerking en teamdynamiek bevorderen. Als werknemers loyaal zijn aan elkaar en aan het bedrijf, zijn ze waarschijnlijker geneigd om samen te werken, elkaar te ondersteunen en conflicten op een constructieve manier op te lossen.
 4. Minder risico. Werknemers die loyaal zijn, vormen over het algemeen een lager risico voor zaken als bedrijfsschandalen, diefstal of andere negatieve acties die het bedrijf kunnen schaden.
 5. Betere bedrijfscultuur. Een cultuur waarin loyaliteit wordt gewaardeerd en beloond, kan positieve gevoelens en een gevoel van verbondenheid onder werknemers bevorderen. Dit kan leiden tot een hogere werktevredenheid, motivatie en productiviteit.

Ontwikkelen van loyaliteit

Als je deze vaardigheid wil verbeteren, zul je vooral moeten werken aan hoe je overkomt bij je werkgever.

Bekijk de nieuwste vacatures

Je komt loyaler over als je het bedrijf of jouw team op de eerste plek zet.

Denk bij het maken van beslissingen eerst aan het belang van de organisatie in plaats van wat het voor jou persoonlijk betekent.

Daarnaast hou je je aan de planning en kom je altijd afspraken na. Als dit een keer niet lukt, ben je eerlijk over de redenen waarom.

Met loyaliteit aan je werkgever wordt ook vaak bedoeld dat je niet snel zult overstappen naar de concurrent.

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat

Door extra inzet te tonen, laat jij zien dat je de intentie hebt om trouw te blijven.

Werknemers die ambitieus zijn, kunnen het moeilijker vinden om zich te committeren.

Valkuilen van loyaliteit

De kernkwaliteit loyaliteit kan vele voordelen bieden, maar er zijn ook potentiële valkuilen en nadelen.

We spreken dan ook weleens van ‘over-loyaliteit’.

Dit zijn de belangrijkste valkuilen van loyaliteit:

 • Blind vertrouwen. Overmatige loyaliteit kan ertoe leiden dat je handelingen of beslissingen niet kritisch beoordeelt, waardoor je mogelijk onethische, onverstandige of schadelijke keuzes accepteert zonder vragen te stellen.
 • Weerstand tegen verandering. Sterke loyaliteit aan bestaande methoden, ideeën of relaties kan innovatie en progressie belemmeren, waardoor je vast kunt komen te zitten in verouderde gewoonten of denkwijzen.
 • Persoonlijke schade. Blinde loyaliteit kan je in schadelijke situaties houden, zoals een toxische werkomgeving of een ongezonde relatie, wat kan resulteren in mentaal, emotioneel of zelfs fysiek nadeel.

Voorbeelden van loyaal zijn

Betrokkenheid ziet er bij iedereen anders uit.

Maak duidelijk dat je loyaal bent en inzet toont door concrete voorbeelden te geven:

 • Staat altijd klaar voor collega’s als die het moeilijk hebben
 • Houdt zich aan afspraken
 • Geeft eerlijk antwoord op vragen
 • Is gericht op groepsbelang
 • Probeert de eigen planning om werktijden heen te maken
 • Is lang bij een vorige werkgever gebleven
 • Vertrekt niet zomaar en geeft niet snel op

Geef ook voorbeelden van situaties waarin jouw loyaliteit duidelijk naar voren kwam:

 • Je hoorde een collega zich negatief uitlaten over jullie bedrijf. Wat heb je gezegd?
 • Je kreeg een aanbieding van andere organisatie om daar te komen werken. Wat was jouw overweging om bij je huidige werkgever te blijven?

Loyaliteit aantonen tijdens sollicitatie

Tijdens een sollicitatie kan het van belang zijn om je loyaliteit aan te tonen. Hier zijn enkele manieren om dat effectief te doen:

Wist je dat...
...als je binnen 4 dagen reageert op een vacature de kans maar liefst 65% groter is dat je wordt uitgenodigd?
vacatures
 1. Werkervaring. Een van de meest overtuigende manieren om loyaliteit te tonen, is door langdurige dienstverbanden bij vorige werkgevers te benadrukken. Als je meerdere jaren bij dezelfde organisatie hebt gewerkt, toont dit een zekere mate van trouw en stabiliteit. Onder de omschrijving van je taken en verantwoordelijkheden kun je situaties benadrukken waarin je boven en buiten je plicht ging voor het welzijn van de organisatie of je team. Dit kan duiden op een diepe toewijding en loyaliteit.
 2. Persoonlijk profiel. Veel cv’s bevatten een korte persoonlijke samenvatting of profiel aan het begin. Hier kun je enkele kerncompetenties noemen, waaronder loyaliteit, vooral als je het kunt koppelen aan professionele prestaties of bijdragen.
 3. Specifieke voorbeelden. Overweeg om in je sollicitatiebrief of tijdens het sollicitatiegesprek specifieke voorbeelden te geven van momenten waarop je loyaliteit hebt getoond, zoals het ondersteunen van een project tijdens moeilijke tijden, het bijstaan van collega’s of het blijven bij een organisatie tijdens een overgangsperiode.

Belangrijk is om authentiek te blijven. Het simpelweg vermelden van loyaliteit als een vaardigheid zonder ondersteunend bewijs of context kan ongeloofwaardig overkomen. Het is effectiever wanneer je kunt laten zien hoe je loyaliteit in de praktijk hebt gebracht. Gebruik bij voorkeur de SMART-methode om dit bewijs te leveren.

Mooie cv template nodig?

popup cv maken