Laatst bijgewerkt op

Initiatief nemen: tips en voorbeelden

In veel beroepen moet je initiatiefrijk of proactief zijn om goed te functioneren. Een ondernemende houding kan uit veel verschillende dingen blijken. Lees tips om initiatief nemen te ontwikkelen inclusief handige voorbeelden.

initiatief nemen

Wat betekent initiatief nemen?

Initiatief nemen is het voortouw nemen om ergens mee te beginnen. Het initiatief is de eerste stap of eerste aanzet.

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro

Binnen een organisatie betekent het dat jij begint met het ondernemen van actie om problemen op te lossen of verbeteringen door te voeren. Je neemt zelf besluiten of vraagt aan anderen om dat te doen.

Het tegenovergestelde van initiatiefrijk is afwachtend zijn. Mensen die graag hun opties afwegen kunnen te lang wachten met het nemen van initiatieven.

Competenties die ook veel worden gebruikt in deze context zijn:

Waarom de competentie initiatief nemen?

Op de werkvloer is initiatief cruciaal omdat werkgevers actieve werknemers zoeken die vooruitdenken en proactief handelen. In een snel veranderende maatschappij is het niet voldoende om alleen te reageren op veranderingen; het is van belang om deze voor te zijn.

Een initiatiefrijk persoon brengt een combinatie van durf, analyse, communicatie, en uitvoering aan de tafel, wat hen onmisbaar maakt in elke organisatie. Niet alleen is het nemen van initiatief waardevol voor werkgevers, maar het bevordert ook je zelfvertrouwen en werktevredenheid doordat je jouw creativiteit, ideeën en plannen kunt realiseren​​.

Bekijk de nieuwste vacatures

Medewerkers die zelf scherp zijn op mogelijke verbeteringen en het initiatief nemen om daar de eerste stap toe te zetten, zijn dus zeer waardevol.

Ontwikkelen van initiatief nemen

Initiatief nemen is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en verbeteren. Hoe kun je deze vaardigheid actief ontwikkelen?

 • Begin met durven. Durf je uit te spreken en actie te ondernemen. Werken aan je assertiviteit kan daarbij helpen. Laat je niet beperken door je eigen twijfels of de mogelijke mening van anderen. Begin met kleine, haalbare doelen om je zelfvertrouwen op te bouwen.
 • Accepteer dat fouten maken oké is. Fouten zijn een natuurlijk onderdeel van het leerproces. Experimenteer, vraag feedback, en leer van je fouten.
 • Zet woorden om in daden. Het hebben van ideeën is slechts het begin. Neem de verantwoordelijkheid om deze ideeën uit te voeren en taken te volbrengen.
 • Overweeg trainingen of cursussen. Er zijn online trainingen beschikbaar die je kunnen helpen assertiever te worden en je vermogen om initiatief te nemen te vergroten​​. Kijk bijvoorbeeld op xzellent.nl of reynaarde.nl.

Waarom is initiatief nemen moeilijk?

Initiatief nemen kan voor velen een uitdaging zijn om verschillende redenen:

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat
 • Angst voor falen. De angst om fouten te maken of te falen kan mensen ervan weerhouden initiatief te nemen. Deze angst kan voortkomen uit eerdere ervaringen of de druk om te voldoen aan verwachtingen. Mensen kunnen zich zorgen maken over de gevolgen van een mislukking, zowel voor hun zelfbeeld als voor hoe anderen hen zien.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen speelt een cruciale rol bij het nemen van initiatief. Als iemand twijfelt aan zijn of haar eigen vaardigheden of kennis, kan dat leiden tot aarzeling om actie te ondernemen. Zonder het geloof in eigen kunnen, is het moeilijk om de eerste stap te zetten.
 • Weerstand tegen verandering. Initiatief nemen betekent vaak het introduceren van veranderingen of het voorstellen van nieuwe ideeën, wat weerstand kan oproepen, zowel bij de persoon zelf als bij anderen. Mensen kunnen van nature terughoudend zijn om de status quo uit te dagen, uit vrees voor het onbekende of de potentiële disruptie die het met zich mee kan brengen.
 • Onzekerheid over de uitkomst. Zelfs als de angst voor falen niet overheersend is, kan onzekerheid over de uitkomst mensen ervan weerhouden initiatief te nemen. Zonder garantie op succes kunnen mensen besluiten dat het veiliger is om niets te doen dan om een risico te nemen.
 • Gebrek aan motivatie of inspiratie. Soms ontbreekt het simpelweg aan de interne drive of inspiratie om actie te ondernemen. Dit kan het gevolg zijn van uitputting, een gebrek aan betrokkenheid bij het werk of het niet zien van de waarde of het doel achter potentiële initiatieven.

Valkuilen

Hoewel initiatief nemen veel voordelen heeft, zijn er ook valkuilen. Je kunt er bijvoorbeeld in doorslaan. Te veel initiatief kan soms worden gezien als dominant of zelfs storend, vooral als de acties niet in het belang van de organisatie zijn.

Het is belangrijk om een balans te vinden en ruimte te laten voor de inbreng van anderen, en om te zorgen dat je acties waarde toevoegen voor je werkgever​​. Leer aanvoelen of het gewenst is dat je initiatief neemt en wanneer het uitkomt. Let op wat anderen in jouw organisatie doen en wat de reacties daarop zijn.

Voorbeelden van initiatief nemen

Tijdens een sollicitatiegesprek kun je jouw initiatief tonen door niet alleen te praten over eerdere initiatieven die je hebt genomen, maar ook door actief deel te nemen aan het gesprek, zelf vragen te stellen en interesse te tonen in de gesprekspartner. Dit toont niet alleen je vermogen tot initiatief maar ook je engagement en interesse in de positie en het bedrijf​​.

Je zet je argument kracht bij door concrete voorbeelden te geven van je gedrag, zoals:

 • Signaleert actief problemen
 • Komt met mogelijke oplossingen
 • Doet voorstellen om zaken te verbeteren
 • Is actief in commissies of werkgroepen
 • Houdt oog op de planning en ziet vooruit waar mogelijke knelpunten zitten
 • Bereidt vergaderingen voor
 • Motiveert anderen om actie te ondernemen

Zorg ook dat je kunt vertellen over jouw ervaringen. Wat was een moment waarop jij initiatief nam? Bijvoorbeeld:

 • Je bent uit jezelf een project gestart. Hoe heb je dit aangepakt en wat was het resultaat?
 • Je zag vooruit dat er op termijn problemen zouden ontstaan en wilde ingrijpen. Wat heb je precies gedaan? En hoe heb je dit gecommuniceerd?

Wist je dat...
...als je binnen 4 dagen reageert op een vacature de kans maar liefst 65% groter is dat je wordt uitgenodigd?
vacatures

Mooie cv template nodig?

popup cv maken