Laatst bijgewerkt op

De impact van AI op de arbeidsmarkt

Wat is de impact van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) op de Nederlandse arbeidsmarkt?

ai en de arbeidsmarkt banen

De impact van AI op de arbeidsmarkt

Helft Nederlandse banen verandert significant door generatieve AI

 • Hoge blootstelling: Uit onderzoek van PwC blijkt dat 44% van de banen in Nederland een hoge tot zeer hoge blootstelling heeft aan taalmodellerende AI. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in Nederland potentieel beïnvloed kan worden door technologieën zoals GPT-4.
 • Sectorspecifieke impact: De mate van blootstelling varieert aanzienlijk tussen sectoren. In sectoren zoals financiële instellingen en onderwijs is de blootstelling aan taalmodellerende AI het hoogst, met meer dan 75% van de banen in deze sectoren die een hoge tot zeer hoge blootstelling hebben. Dit contrasteert met sectoren waar vooral fysieke arbeid wordt verricht, zoals de horeca en voedselvoorziening, waar de blootstelling aanzienlijk lager is.
 • Relatie met arbeidstekorten: Interessant is dat de beroepen en industrieën die het meest blootgesteld zijn aan AI, vaak ook de sectoren zijn waar een grote kans op arbeidstekorten bestaat. Dit suggereert dat taalmodellerende AI kan helpen de productiviteit in deze sectoren te verhogen en zo bij te dragen aan het oplossen van arbeidstekorten.
 • Technologieadoptie en impact: De studie benadrukt verder de sterke correlatie tussen blootstelling aan taalmodellerende AI en de technologieadoptie-index. Dit impliceert dat sectoren die zeer blootgesteld zijn aan AI, zoals informatie en communicatie en gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, waarschijnlijk ook geneigd zullen zijn om dergelijke technologieën te adopteren.

Sectoren die het meest zullen veranderen door AI

Dit zijn de sectoren die ingrijpend zullen veranderen door kunstmatige intelligentie:

Wist je dat...
...een recruiter slechts 7,4 sec naar je cv kijkt? Val op met een onweerstaanbaar CV! Download in PDF. Binnen 10 min klaar.
cv maken intro
 • Financiële instellingen
 • Informatie en communicatie
 • Onderwijs
 • Gespecialiseerde zakelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur en diensten
 • Zorg
 • Groothandel

Sectoren die minder zullen veranderen door AI

Dit zijn de sectoren die het minst last zullen hebben van kunstmatige intelligentie:

 • Metaalindustrie
 • Cultuur, sport en recreatie
 • Welzijn
 • Verhuur en andere zakelijke ondersteuning
 • Transport en opslag
 • Energie
 • Chemische industrie
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
 • Landbouw, bosbouw en vis
 • Accommodatie en eten serveren
Banen blootgesteld aan AI

Op welke functies heeft AI impact?

AI heeft een grote impact op veel verschillende functies. We lichten er hieronder een aantal uit.

Financieel Analisten

 • Taken en AI: Financieel analisten verzamelen en analyseren grote hoeveelheden financiële data om investeringsadvies te geven. AI kan taken zoals dataverzameling en -analyse, en zelfs het genereren van rapporten en presentaties, automatiseren of ondersteunen.
 • Toekomstige rol: Hoewel sommige taken geautomatiseerd kunnen worden, zullen taken zoals interpretatie van output, communicatie en klantrelatiebeheer waarschijnlijk menselijk blijven. AI zou de efficiëntie van analisten kunnen verhogen, maar niet noodzakelijkerwijs hun rollen vervangen.

Onderwijssector – Leraren

 • AI in het onderwijs: AI kan helpen bij het ontwerpen van lesplannen, het beoordelen van studenten en het bieden van gepersonaliseerde ondersteuning. Leraren kunnen AI gebruiken voor efficiëntere curriculumontwikkeling en om sneller feedback te geven.
 • Rol van leraren: Ondanks de hulp van AI, blijft de menselijke interactie en begeleiding door leraren cruciaal. AI kan taken vergemakkelijken, maar de essentiële rol van leraren in het onderwijsproces blijft behouden.

Energiesector

 • AI en fysieke Arbeid: Veel banen in de energiesector vereisen fysieke arbeid, die niet gemakkelijk door AI kan worden overgenomen. Bijgevolg heeft deze sector een lagere blootstelling aan AI in termen van taalmodellering.
 • Technische vaardigheden: De energiesector heeft echter een hoge kans op arbeidstekorten vanwege de noodzaak van gespecialiseerde technische vaardigheden. AI kan helpen bij het stroomlijnen van sommige processen, maar de kernactiviteiten blijven afhankelijk van menselijke arbeid.

AI en de toekomst van banen

AI heeft het potentieel om taken te automatiseren, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat banen verdwijnen. In plaats daarvan kan AI menselijke arbeid aanvullen, waardoor werknemers zich kunnen richten op meer complexe, creatieve of interpersoonlijke taken.

 • Samenwerking mens en machine. De toekomst van werk wordt gezien als een synergie tussen menselijke vaardigheden en AI-capaciteiten. AI kan routinetaken overnemen, terwijl mensen zich richten op gebieden waar menselijke aanraking en creativiteit vereist zijn.
 • Verhoging van efficiëntie. AI kan helpen de efficiëntie te verhogen en nieuwe mogelijkheden voor innovatie en groei te creëren.
 • Nieuwe vaardigheden. Terwijl sommige rollen evolueren of verdwijnen, zullen er nieuwe ontstaan die specifieke menselijke vaardigheden en aanpassingsvermogen vereisen.
 • Cultuur en leiderschap. Bedrijven moeten een cultuur en leiderschap ontwikkelen die AI-integratie ondersteunen, met de nadruk op continue leer- en aanpassingsprocessen.
 • Ethiek en verantwoordelijkheid. Het ethische gebruik van AI en de verantwoordelijkheid voor de impact ervan op werknemers en de samenleving als geheel zijn belangrijke overwegingen.

De paradoxale aard van nieuwe technologieën is zodanig dat ze bepaalde banen kunnen elimineren, maar ze creëren ook nieuwe banen en stellen werknemers in bestaande banen in staat om productiever te zijn.

Een studie van M.I.T.-econoom David Autor onthult de dynamische aard van de arbeidsmarkt: een opmerkelijke 60% van de banen die in 2018 bestonden, bestond in 1940 niet.

Bekijk de nieuwste vacatures
banen en technologie

Video: Future of Work

In onderstaande video bespreekt Hoogleraar Maarten Goos de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de arbeidsmarkt. Hij benadrukt dat AI zowel banenverlies als nieuwe banen creëert, met een significante invloed op de kwaliteit van werk en de arbeidsrelaties.

De video gaat in op de economische gevolgen van automatisering, de toenemende werkdruk in laaggeschoold werk en de noodzaak van overheidsregulering en toezicht.

Goos ziet AI als een gamechanger die goed gemanaged moet worden, met aandacht voor ethiek, privacy en de maatschappelijke impact.

Wat verstaan we onder AI?

Impact van AI

AI beïnvloedt ons leven al jaren op verschillende manieren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in sociale media en streamingdiensten, waar het helpt bij het voorspellen van gebruikersvoorkeuren.

Professionele Sollicitatiebrief en CV nodig?
Deze online tool maakt een onweerstaanbare brief en cv binnen 15 min, volledig op maat

Deze technologie is verweven in dagelijkse processen, zoals zoekopdrachten, orderverwerking en leveringsoptimalisatie.

AI-technologieën bestaat uit machine learning, deep learning, tekstverwerking, spraakherkenning, beeldherkenning en robotica en hebben een grote impact op ons dagelijks leven.

Generatieve AI

Dit is een subset van AI die nieuwe en originele content genereert, zoals tekst, code, afbeeldingen en video, op basis van gegevens die aan het systeem zijn verstrekt of die het van het internet haalt.

Deze vorm van AI stelt machines in staat om autonoom content te produceren die vaak niet te onderscheiden is van door mensen gemaakt werk.

Grote Taalmodellen (LLMs)

Dit zijn geavanceerde AI-modellen, zoals GPT-4, die getraind zijn op enorme datasets met behulp van diep leren technieken. Ze zijn in staat tot een scala aan natuurlijke taalverwerkingstaken, zoals tekstgeneratie, vertaling, samenvatting en vraagbeantwoording.

LLMs vormen een cruciaal onderdeel van de generatieve AI-technologie.

Bron: PWC

Wist je dat...
...als je binnen 4 dagen reageert op een vacature de kans maar liefst 65% groter is dat je wordt uitgenodigd?
vacatures

Mooie cv template nodig?

popup cv maken